Záhada přepravy obrovských kamenných kvádrů a jejich následné sestavení mátla historiky a archeology po celé generace, a dokonce vedla ke vzniku za vlasy přitažených teorií o starověkých mimozemšťanech.

Mezinárodní tým badatelů z Francie, Egypta a Číny však možná konečně rozluštil tuto věčnou záhadu.

Na co výzkum přišel?

Převratný objev se týká dávno ztraceného přítoku Nilu, který spojuje velkou řeku s Gízou. Zkamenělé pylové částice poskytly klíč k pochopení toho, jak staří Egypťané tuto vodní cestu důmyslně využívali.

Rozsáhlou analýzou vzorků sedimentů ze záplavové oblasti Gízy tito vědci potvrdili existenci Chufuova ramene, dnes již vyschlého koryta řeky, které kdysi hrálo klíčovou roli při stavbě pyramid. Tento přítok umožňoval Egypťanům dopravovat kolosální kamenné desky na pouštní náhorní plošinu. Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Neocenitelná síla Nilu

Tento objev však není jen triumfem starověkého inženýrství; vrhá také světlo na to, jak hluboce byli staří Egypťané závislí na vodách Nilu. Dobrá hladina Nilu znamenala pro jejich společnost stabilitu a poskytovala životně důležité zdroje pro dopravu, zemědělství a obživu. Naopak období nízké hladiny Nilu mohlo znamenat katastrofu, vyvolat sociální nepokoje, a dokonce občanské války.

Zkoumáním pylových zrn ve vzorcích sedimentů a jejich porovnáním s dalšími údaji vědci rekonstruovali 8 000 let trvající historii kolísání hladiny Nilu v oblasti Gízy. Tato časová osa se shodovala s odhadovanými daty výstavby pyramid.

Voda jako nezbytný pomocník i dárce života

Zjištění odhalují pozoruhodnou přizpůsobivost starých Egypťanů, kteří využívali své prostředí a dynamiku Nilu k dosažení zdánlivě nemožného. Vytvořili přístav na okraji pouště a využili Chufuův kanál k dopravě materiálu na staveniště bez rizika zaplavení. Tento důmyslný čin zahrnoval prohloubení záplavové oblasti, aby byl zajištěný stálý přítok vody pro logistickou podporu.

Důsledky tohoto objevu přesahují oblast starověké historie. Zjištění zdůrazňuje, jak zásadně mohou změny klimatu a životního prostředí ovlivnit vzestup a pád říší. Protože minulost přináší poučení pro současnost i budoucnost, stává se pochopení křehké rovnováhy mezi lidskými společnostmi a jejich ekosystémy stále důležitějším při řešení dnešních environmentálních problémů. 

Zdroje: www.topky.sk, www.indy100.com, news.artnet.com, www.popsci.com