Podle týmu vědců z Liverpoolské univerzity a dalších institucí mohl starověký systém ramp objevený ve vápencovém lomu v Egyptě sloužit k přepravě masivních kamenných bloků použitých při stavbě velkých pyramid v Gíze.

Objev vrhá nové světlo na metody, které staří Egypťané používali při stavbě těchto ikonických staveb, a nabízí pohled na organizaci a inženýrské dovednosti této starověké civilizace.

Kameny byly přepravovány vodorovně

Systém ramp, který byl objevený v Hatnubu, odlehlém lomu ve východní části egyptské pouště, pochází z doby vlády faraona Chufua, který zadal stavbu Velké pyramidy v Gíze. Rampa se skládá z řady schodišť a kanálů vytesaných do skalní stěny, které umožňovaly dělníkům přepravovat masivní kamenné bloky použité při stavbě pyramid z lomu na staveniště.

Vědci použili kombinaci archeologického průzkumu, satelitních snímků a 3D modelování, aby prozkoumali systém ramp a pochopili, jak byl používán. Zjistili, že rampa pravděpodobně sloužila k přepravě kamenů ve vodorovné poloze, nikoli ve svislé, jak se dříve předpokládalo.

Velmi pokročilé bylo plánování stavby

Jedním z nejvýznamnějších zjištění studie je, že systém ramp nebyl jedinou souvislou strukturou, ale spíše řadou menších ramp a kanálů, které byly budované postupně. Naznačuje to, že pracovníci, kteří systém ramp stavěli, byli schopní naplánovat a realizovat složitý inženýrský projekt po dobu mnoha let, což svědčí o vysoké úrovni organizačních a technických dovedností.

Systém ramp je také pozoruhodný tím, že využívá přirozené topografie k usnadnění přepravy kamenů. Kanály v rampě byly vyříznuté pod úhlem, který dělníkům umožnil využívat gravitaci k přesunu kamenů z kopce, čímž se snížila námaha potřebná k jejich přepravě.

Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Vynalézavost starých Egypťanů je překvapující

Objev systému ramp v Hatnubu přináší nové důležité poznatky o stavbě Velkých pyramid a inženýrských schopnostech starých Egypťanů. Vrhá také světlo na organizaci a řízení pracovní síly, která tyto neuvěřitelné stavby stavěla.

Egyptolog, doktor Roland Enmarch, jeden ze spoluautorů studie, komentoval význam objevu: „Tento pozoruhodný objev odhaluje vynalézavost a důmyslnost starých Egypťanů a jejich schopnost plánovat a realizovat složité inženýrské projekty po dlouhou dobu. Vrhá také nové světlo na organizaci a řízení pracovní síly, která tyto neuvěřitelné stavby stavěla."

Celkově je objev systému ramp v Hatnubu významným příspěvkem k našemu poznání starověkého světa a neuvěřitelných inženýrských výkonů, kterých dosáhly civilizace, jež přišly před námi. Je připomínkou toho, že lidská schopnost inovace a řešení problémů není omezena časem ani technologií a můžeme se i nadále učit z minulosti, když se snažíme budovat lepší budoucnost.

vosveteit.zoznam.sk, news.liverpool.ac.uk, www.livescience.com