Po půl roce od nástupu na trůn císař prodělal jakousi záhadnou chorobu, která podle všeho zanechala trvalé následky na jeho duševním zdraví. Jméno Caligula mělo vejít do dějin jako synonymum krutého tyrana, jenž raději přijímá rady od svého koně, než aby rokoval se senátory. Dějepisec Suetonius vyslovil podezření, že tyto změny psychického stavu měla na svědomí císařova manželka Caesonia, která svému muži pravidelně připravovala "nápoje lásky" plné neznámých drog. Pokud to byla pravda, Caesonii se záměr příliš nezdařil. Caligula ji podváděl s vlastními sestrami a rád si užíval i s muži.

Suetonius ale také zmínil, že Caligulu v dětství trápila epilepsie a ještě v období své vlády trpěl ustavičným strachem z dalšího záchvatu. Příznaky záhadné nemoci, která císaře postihla v roce 37, však podle moderních vědců odpovídají encefalitidě. Ta si mohla vyžádat nevratné poškození mozku.

Hezčím mužům holil hlavy

Ve starém Římě bylo samozřejmě jednodušší císaře zavraždit, než ho zbavit svéprávnosti a nabídnout mu léčbu. Caligula by se jen tak snadno sesadit nenechal. Preventivně zabíjel všechny, kdo byli jen trochu podezřelí z pokusu o oslabení jaho moci. Liboval si v mučení svých obětí. A navíc prováděl opravdu podivné kusy.

Například nutil ctihodné senátory, aby ve svých dlouhých tógách klusali vedle jeho vozu, zatímco se jim poškleboval. Když se v jeho blízkosti objevil muž s hustou kšticí vlasů, nakázal vojákům, aby ho svázali a ostříhali dohola. Sám začínal plešatět a nesnesl pohled na atraktivnější jedince.

Tím se dostáváme k jeho vzhledu. Skutečně byl tak pohledný, jak ho vnímali Římané na začátku jeho vlády, nebo máme věřit výpovědi Seneky, podle kterého Caligula vypadal "odporně a jeho výraz byl tak ďábelský, že už jen pohled na něj byl jistou formou mučení"?

Krásný mladík Římanům zošklivěl

Je nutno vysvětlit, že římští filosofové převzali od řeckých kolegů teorii o souladu krásy těla a duše. Pokud byl někdo krásný, předpokládalo se, že jde o odraz jeho krásného ducha; naopak od ošklivých jedinců s nesouměrnými rysy obličeje se očekávala i nevyrovnaná povaha. Pro Seneku nebylo přípustné, aby se o šíleném a krutém vladaři psalo jako o krasavci. Stejně tak i jiní vzdělanci začali na Caligulově tělesné schránce hledat všechny možné negativní aspekty.

Zdroj: Youtube

Hojně byla vysmívána jeho počínající pleš, kterou poněkud neštastně vyvažovalo husté tělesné ochlupení. Císaři se za jeho zády přezdívalo "Kozel". Byl si toho vědom a každou narážku na svoji osobu krutě trestal. Tvář prý stahoval do strašných šklebů budících děs a hrůzu.

Kdysi pohledný a zbožňovaný Caligula Římanům zkrátka zošklivěl. Nepomohly mu paruky ani ženské oblečení. V podobných převlecích naopak působil jako hotový blázen.

Zdroje: www.thegreatcoursesdaily.com, www.history.com, www.thecollector.com