Podobný osud mohl potkat každého, kdo se Vladovi znelíbil. Političtí oponenti, chudáci, váleční zajatci nebo obyčejní zločinci. Příběhy o jeho krutosti kolovaly nejen celým Rumunskem, ale vyprávěly se i v Maďarsku a Osmanské říši. Šeptalo se, že miluje pohled na krev, kterou možná i někdy ochutnal.

Nikdo před ním nebyl v bezpečí. Ani poslové, které vyslal s žádostí o tribut sultán Mehmed III. Když před knížetem poklekli, nesundali si na základě islámské tradice turbany. Vlad jim nařídil smeknout. Ovšem jakmile odmítli, nechal jim pokrývku přibít na hlavu hřebíky.

Hrozný krutovládce

Vlad byl synem knížete Vlada II. z rodu Drăculești, který byl členem tzv. Dračího řádu císaře Zikmunda, jenž měl za úkol ochraňovat křesťanskou víru. Za své zásluhy v boji proti Osmanské říši byl oceněn titulem Dracul. Jeho synovi se tak začalo říkat Drăculea neboli „syn Draculy“.

K moci se dostal až v pětadvaceti letech, kdy se v průběhu uhersko-osmanských bojů zmocnil svého rodného Valašska, z něhož byl jeho otec vyhnán. V roce 1459 zahájil krutou protiosmanskou politiku.

Doba jeho vlády je tak protkána desítkami konfliktů. Vlad nic nenechával náhodě. Kam vkročil, tam roznášel smrt. „Zabil jsem nejen sedláky, ale také ženy, staré i mladé. Zemřelo 23 884 Turků plus ti, kteří uhořeli v domech a těch, jimž jsme uřízli hlavy,” napsal uherskému a chorvatskému králi Matyáši Korvínovi.

Jak vypadal Dracula

Aby Vlad upevnil svou moc, snažil se potlačit neshody mezi valašskými bojary. Místo domluvy zvolil jinou taktiku. „V roce 1456 je pozval na hostinu. Připil si s nimi a pak nic netušící muže obklopili vojáci. Všechny nechal nabodnout na kůl,” říká Constantin Rezachevici z Centra pro rumunská studia.

Po smrti Vlada Draculy v roce 1476 se začaly objevovat pamflety, které představovaly jeho bezcitné činy. Zda byly příběhy přikrášlené je diskutabilní. Podle historičky a emeritní profesorky na Memorial University of Newfoundland v Kanadě Elizabeth Miller je ale většina z nich založena na pravdě. Počet jeho obětí se tak podle dochovaných záznamů odhaduje na 40 000 až 100 000 lidí.

Zdroj: Youtube

Jak krutovládce ale vlastně vypadal? Bohužel se z jeho doby nedochovaly žádné portréty. Nejslavnější obraz, na němž má tzv. habsburský pysk, namaloval neznámý umělec dlouho po jeho smrti. Papežský legát Niccolo Modrusa ho ale popsal jako podsaditého, s velkýma zelenýma očima, černými kudrnatými vlasy a dlouhým výrazným nosem. 

Zdroj:

www.zoom.iprima.cz, www.cs.wikipedia.org, www.livescience.com