V samotné Bibli je pouze jedna pasáž, která se týká Ježíšova fyzického vzhledu, takže moc skutečných „důkazů“ dodnes nemáme.

Jak ale skutečně Ježíš vypadal, se asi nikdy nedozvíme. Podle profesorky Joan Taylorové z Královské londýnské univerzity by Ježíš s největší pravděpodobností měl krátké vlasy, olivovou pleť a krátký plnovous, protože tak podle starých řecko-římských vyobrazení vypadal i Mojžíš, který je historicky nejblíže podobné významné postavě. I proto, že byl zvyklý na dlouhou pracovní dobu a těžkou práci, odrazilo by se to i na jeho vzhledu.

"Ježíš byl člověk, který byl fyzicky náročný, pokud jde o práci, z níž pocházel. V žádném případě by neměl být prezentován jako někdo, kdo žil měkkým životem, a někdy takový obraz dostáváme," říká Joan Taylorová.

Prozradí víc Turínské plátno?

Turínské plátno, jedna z nejkontroverznějších relikvií světa, dodnes není rozluštěna, traduje se však, že je na kusu této látky otisk Ježíšova obličeje poté, co byl sňat z kříže. Podle otisku obličeje by tedy mělo být možné sestavit jeho podobu, což se vědcům podařilo. Podívejte se, jak podle otisku vypadal.

Zdroj: Youtube

Byzantské ikony nebyly zřejmě věrohodné

V tříminutové počítačové rekonstrukci vidíme proces postupného odhalování Kristovy tváře, která v prvních svou třetinách rekonstrukce vypadá zcela jinak, ale ve finálních úpravách, kde je tvář jako by zúžena a zjemněna, jeho podobu znovu najdeme tak, jak jsme zvyklí.

Ne že bychom skutečně viděli světlého, vousatého muže, kterého nejčastěji vidíme přibitého na kříž, jak před 2 000 lety zemřel. Vyobrazení Ježíše se světlou pletí, vousy a dlouhými vlasy vychází z byzantských ikon ze 4. století, ale ve skutečnosti existuje jen málo historických důkazů, které by podporovaly jeho novodobé zobrazování. Nicméně při pohledu zpět na historické záznamy z Judska, Římanů a Řeků existují důkazy, které naznačují, že Ježíš nebyl dlouhovlasý, modrooký muž kavkazského vzhledu, jak ho oslavují křesťané.

Lze říci, jak vypadal Ježíš Kristus opravdu?

Turínského plátna se ujali již dříve vědci z univerzity a nemocnice v Padově, aby podrobili vědeckému zkoumání negativní otisk Ježíše Nazaretského. Vedoucí týmu, profesor Giulio Fanti, říká, že sádrová rekonstrukce je přesným obrazem toho, jak Ježíš skutečně vypadal. V tomto případě se jednalo o rekonstrukci celé Ježíšovy postavy.

Výsledkem v tomto případě bylo trojrozměrné zobrazení skutečných rozměrů Turínského muže, jež bylo založeno na přesném měření všech stop, které zůstaly na látce, do níž bylo Kristovo tělo po ukřižování zabaleno.

Takže pokud si k tváři z videa výše přidáme i ono zobrazení celé postavy, měli bychom podle dostat obraz skutečného Ježíše! Již při tvorbě skulptury profesor Fanti řekl, že Ježíš byl muž neuvěřitelné krásy, měl dlouhé končetiny a byl na svou dobu vysoký – o 5,9 centimetru vyšší než jeho průměrní současníci.

Působil tedy královsky a majestátně. A tak je dobré jej i nadále vidět.

Zdroje:

www.facebook.com/watch/?v=463089602171715, www.express.co.uk, www.ancient-origins.net