Debata kolem Ježíšova vzhledu v posledních letech ožila, protože stále více lidí začíná zpochybňovat jeho obecně převládající obraz. 

Jak vidí Ježíše My Heritage

Obrázek, který vytvořil tým výzkumníků společnost My Heritage pomocí nejmodernější technologie, vypadá zcela jinak než tradiční vyobrazení Ježíše Krista. A jeho načasování bylo díky Velikonocům velmi prozaické. Štíhlý muž s vousem, dlouhými vlasy a jemnou tváří na nás velmi pokojně zhlíží ze svatých obrázků i dalších uměleckých děl. Nejnovější podoba, s níž přišla umělá inteligence, se ale spíše blíží vědeckým závěrům. Posuďte sami:

Zdroj: Youtube

Je neskutečné sledovat Ježíše, jak pohybuje hlavou, mrká a hýbe očima. A nutno říci, že jeho moderní podoba je někde mezi vědeckými výzkumy a náboženskými ztvárněními, přestože není světlovlasý a modrooký. Zobrazení Ježíše bylo také ovlivněno Turínským plátnem, které několik odborníků odmítlo jako podvrh.

Tmavá pleť, vlasy i vousy

Program umělé inteligence vtiskl Ježíšovi podobu s olivově hnědou pletí, hustými hnědými vlasy, bohatým plnovousem a tmavýma mandlovýma očima. Není to jediné takto zaměřené ztvárnění, již v roce 2001 vznikla Ježíšova podoba na základě nalezené izraelské lebky z prvního století našeho letopočtu. Za tou stál tým lékaře Richarda Neaveho a izraelských a britských forenzních antropologů a počítačových programátorů.

I zde měl Ježíš olivově hnědou pleť, tmavé vlasy a vousy. A podobně jej popsala i profesorka Joan Taylorová v knize Jak vypadal Ježíš? Podle Taylorové se tato verze Ježíše poprvé objevila již ve 4. století a byla silně ovlivněná vyobrazeními řeckých a římských bohů, zejména Dia, řeckého boha hromu: „Smyslem těchto vyobrazení nikdy nebylo ukázat Ježíše jako člověka, ale poukázat na teologickou podstatu toho, kým Ježíš byl jako Kristus (král, soudce) a božský Syn."

Jak vidí Ježíše umělá inteligence?

Obraz Ježíše vytvořený umělou inteligencí je založený na řadě datových bodů, které byly získané na základě analýzy starověkých lebek a kostí z doby, v níž Ježíš žil, a z oblasti, kde se pohyboval.

Výzkumníci použili tyto datové body k vytvoření trojrozměrného modelu pravděpodobné Ježíšovy tváře. Výsledný obraz se nápadně liší od tradičních vyobrazení Ježíše, která jsou k vidění v náboženském umění. Místo postavy se světlou pletí a modrýma očima ukazuje umělá inteligence muže s tmavší pletí, širším nosem a kratšími vlasy.

Vědci se však nechali slyšet, že obraz vytvořený AI je přesnější než tradiční vyobrazení Ježíše, protože je založený na vědecké analýze spíše než na umělecké interpretaci.

Jde jen o další návrh

Navzdory rozdílům mezi obrazem vygenerovaným umělou inteligencí a tradičními zobrazeními Ježíše však vědci zdůrazňují, že jejich práce nemá nahradit nebo popřít celosvětově přijímané náboženské přesvědčení křesťanů. Obraz vytvořený moderní technologií lze proto spíše považovat za způsob, jak do diskuse o Ježíšově životě a učení vnést nové pohledy a perspektivy.

Je velmi opodstatněné, že se obraz Ježíše vytvořený umělou inteligencí setkal se směsicí nadšení i skepse ze strany náboženských i nenáboženských komunit. Zatímco někteří chválí využití technologie k vnesení nových pohledů do náboženských diskusí, jiní kritizují snahu o vytvoření "realistického" obrazu Ježíše jako zavádějící a potenciálně neuctivou.

Uvidíme, jaké další významné postavy naší historie se dočkají nové podoby.

Zdroje: www.express.co.uk, www.patheos.com, www.xiaomist.com