Bylo to zranění z divokých mladistvých let a věděl o něm opravdu málokdo. Nedokonalost dokázal před poddanými skrýt výmluvnými portréty, na nichž se nenalézaly ani vrásky natož dlouhá jizva na obličeji.

Podle historiků v čele s antropologem Emanuelem Vlčkem (1925-2006), který v roce 1977 provedl analýzu kosterních pozůstatků a jizvu a pokřivení nosu odhalil, si panovník zranění pravděpodobně odnesl z rytířských turnajů, kterých se rád účastnil.

Soupeř, zdá se, mířil na obličej. Mladý Karel nedokázal včas uhnout a meč ho zasáhl takovým způsobem, že mu od levého obočí k pravému oku způsobil velkou a krvácivou tržnou ránu.

Ta se mu po čase zahojila, zanechala ovšem viditelné následky – a trochu mu pokřivila nos. Panovník s jizvou může působit jako statečný bojovník, Karel ovšem malířům nařídil, aby ho na portrétech vyobrazili bez jakékoliv vady na kráse. Přikrášlení portrétů bylo běžné u všech vysoce postavených osob.

Jediný, kdo požadavek samotného Otce vlasti neuposlechl, byl architekt Petr Parléř. V katedrále svatého Víta se ocitl králův obličej se všemi reálnými detaily – širokým, lehce pokřiveným nosem s masitými křídly.

Původní nos Karla IV. se na soše nedochoval, antropolog Emanuel Vlček ovšem tvrdil, že jeho zakřivenost lze dokázat pomocí různých strmostí postranních partií nosu na soše.