Vědci se ponořili do historických textů, zejména do Einhardova Života Karla Velikého, aby si udělali jasnější obrázek o fyzických atributech franského krále. Podle Einharda byl Karel Veliký statné postavy a převyšoval své současníky. Ve skutečnosti byla jeho výška přibližně sedmkrát větší než délka jeho vlastního chodidla, což je podle všech měřítek skutečně pozoruhodné.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mužný obr

Stejně výrazné byly i rysy Karla Velikého v obličeji. Měl velké, živé oči, poněkud dlouhý nos a hlavu korunovanou jemnou hřívou šedivých vlasů. Jeho tvář vyzařovala jas a příjemné chování, což odráželo jeho královské vystupování.

Karel Veliký měl sice silnější krk a poněkud vystouplé břicho, ale tyto nedostatky dovedně zakrývaly jeho souměrné končetiny. Jeho chůze byla pevná a mužná a jeho hlas, i když nebyl tak silný, jak se od jeho impozantní postavy očekávalo, byl jasný a velitelský.

Neměl v lásce lékaře

Zajímavé je, že zdraví Karla Velikého bylo po většinu jeho života pevné. V posledních letech života však bojoval s častými horečkami a výrazně kulhal. Pozoruhodné je, že se spoléhal spíše na vlastní úsudek než na rady lékařů, kterých si příliš nevážil. Zvláště nelibě nesl jejich rady, aby se vzdal pečeného masa, které měl v oblibě, a dal přednost vařeným pokrmům.

Karel Veliký byl mužem činu, který nacházel útěchu v jízdě na koni a lovu, což byly pro Franky typické činnosti. Dopřával si také přírodní teplé koupele a často předváděl své plavecké umění, kterému se jen málokdo vyrovnal. Tyto termální lázně byly klíčovým faktorem při jeho rozhodnutí založit svůj palác v Aix-la-Chapelle, kde strávil poslední roky života.

Miloval módu, ale jen při zvláštních příležitostech

Pokud jde o oblečení, Karel Veliký hrdě nosil oděv svého franského původu. Jeho každodenní oděv se skládal z lněného spodního prádla, tuniky s hedvábným lemem a punčoch. Nohy si svazoval podvazky a nosil praktické boty. V zimě se chránil vestou z vydří a sobolí kůže.

Karel Veliký si velmi pečlivě vybíral, kdy si oblékne jiný oděv. Vyhrazoval si je pro zvláštní příležitosti, jako byly návštěvy Říma na příkaz papežů Adriana a Lva. Při těchto velkolepých slavnostech se oslňoval v oděvu protkaném zlatem, zdobeném drahokamy, zlatou sponou a korunou posázenou drahými kameny.

V každodenním životě byl Karel Veliký známý střídmostí v jídle a pití. Nesnášel opilství, zejména u sebe a svých společníků. Dodržoval disciplinovaný stravovací režim, který se obvykle skládal ze čtyř jídel a pečeného masa.

Kromě toho byl Karel Veliký kulturní člověk. Ochotně přijímal svobodná umění a vysoce si vážil jejich vyznavačů. Učil se cizí jazyky včetně latiny a byl tak výřečný, že se mohl vydávat za učence. Jeho zápal pro vědění se rozšířil i na oblasti, jako je astronomie a výpočet církevních pohyblivých svátků.

Přestože přesná podoba Karla Velikého může být i nadále předmětem diskusí, tyto nejnovější nálezy poskytují fascinující pohled na život a zvyky této významné historické osobnosti.

Zdroje: www.tota.world, www.reddit.com, en.wikipedia.org/wiki/Iconography_of_Charlemagne