www.bbc.com, www.livescience.com

Biblická evangelia říkají, že Ježíš byl Žid, který se narodil roku 4. př. n. l. v Betlémě. Texty se však nezmiňují, jak vypadal. „Najdeme zde pouze popisy oblečení, jež on a jeho učedníci nosili,” říká Joan Taylor profesorka křesťanské a židovské historie na King's College London.

Aby historička se svým týmem získala představu o Spasitelově vzhledu, zaměřila se na archeologické artefakty, jako jsou mince a umělecké obrazy a prameny popisující podobu Židů v Judeji a Egyptě, žijících ve stejné době jako Kristus. Dochované texty totiž říkají, že Židy v Egyptě nebylo možné fyzicky odlišit od zbytku populace.

Jak vypadal Ježíš?

„Počítala jsem s tím, že syn Boží byl průměrně vysoký kluk, průměrného vzhledu,” vysvětluje Joan Taylor. „Měl tedy asi 170 cm, hnědé vlasy, černé oči a olivově hnědou pleť.” V evangeliích je zároveň zmíněno, že hodně chodil a občas neměl co jíst. Byl tak pravděpodobně hubený, ale jako bývalý tesař nebyl rachitický. 

Zdroj: Youtube

Bible zároveň napovídá, jak byl oblečen. „V knize Marka, kapitole 12, se píše, že Ježíš varoval před zákoníky, kteří touží chodit v dlouhých rouchách. Víme tak, že podobný oděv nenosil,” říká profesorka. Kristus se tak pravděpodobně strojil do vlněné tuniky po kolena a pláště himation. „Oděv měl obyčejnou béžovou nebo hnědou barvu. Naše představa, že byl barevný nebo dokonce bílý, je mylná,” upozorňuje odbornice. Marek v 9. kapitole vypráví, že Ježíšův plášť se začal třpytit až po výstupu na horu. Předtím tak musel vypadat zcela obyčejně.

„Myslím, že Ježíše byste označili za chudého. To však neznamená, že byl špinavý.” Historické záznamy ukazují, že muži v Judeji dbali o svůj vzhled a vlasy a vousy si udržovali poměrně krátké. Lépe se tak daly vyčesat vši. „Kdyby měl dlouhou kštici, znamenalo by to, že složil nazirejský slib. Ten však zároveň zakazoval pít víno. To si ale Spasitel rád dopřál, jak se zmiňuje Matouš v kapitole 11,” směje se vědkyně.

Ježíš jako krasavec?

Obecně lze říct, že Mesiáš pravděpodobně nebyl dlouhovlasý běloch s pomněnkovýma očima a slušivým plnovousem. Tuto podobu získal až ve 4. století našeho letopočtu. Vycházela z obrazu císaře z oltářní mozaiky kostela Santa Pudenziana v Římě.

Obraz byl inspirován slavnou sochou dlouhovlasého a vousatého olympionika Dia na trůnu. Umělci tak chtěli ukázat Kristovu všemohoucnost. Postupem času se tato vizualizace rozšířila po celém světě.