Rekonstrukce tváře: Král Ladislav Pohrobek byl nejkrásnějším mužem své doby. Dnes by neobstál

Natálie Borůvková | 2. 4. 2023

Narodil se jako syn vévody Albrechta II. a jeho ženy Alžběty Lucemburské. Vědci nyní zrekonstruovali jeho tvář. Ačkoliv byl král Ladislav Pohrobek nejkrásnějším mužem své doby, dnes by s velkou pravděpodobností jako "hezoun" vůbec neobstál.

Ladislav "Pohrobek"

Král Ladislav Pohrobek se narodil čtyři měsíce po smrti svého otce. Rakouského vévody a českého, uherského a německého krále Albrechta II. a jeho ženy Alžběty Lucemburské

Ačkoliv se Ladislavova matka Alžběta velmi snažila, aby byl Ladislav uherským králem, všechny její snahy vyšly vniveč. Uherský sněm dal přednost Vladislavovi Jagellonskému, polskému králi. A to i přesto, že jeho nástup na trůn nebylo možné opřít o „dědické“ nároky.

Právě Vladislav se jevil jako optimální kandidát. Důvodem byly především jeho schopnosti plně se postarat o Uhry jako již dospělý muž. 

Ladislav Pohrobek získal své přízvisko na základě smrti svého otce Albrechta, ani matku si však neužil dlouho. Alžběta Lucemburská zemřela v roce 1442. V té době byly Ladislavovi pouhé dva roky. 

Po úplném osiření se Ladislava ujal jeho strýc Fridrich III., kterého po smrti bratra Albrechta zvolili římským králem a jmenovali oficiálním poručíkem malého Ladislava. 

Vladislav Jagellonský zemřel několik let po svém jmenování králem. V roce 1444 padl během tažení proti expandujícím Turkům v bitvě u Varny.

Až po smrti Vladislava Jagellonského uznal uherský sněm nárok Ladislava Pohrobka na královský trůn. Sněm jmenoval sedm kapitánů, kteří se měli starat o správu země v době Ladislavovi nezletilosti. 

Fridrich III. však odmítl vydat maličkého Ladislava do Uher. Správa země proto zvolila správce uherského království, kterým jmenovala sedmihradského vojvodu Jánose Hunyadyho

Nejkrásnější muž své doby

Po letech čekání, kdy jeho nástupnictví viselo ve vzduchu, korunovali Ladislava Pohrobka ve věku 13 let také českým králem. Navzdory komplikacím s jeho vydáním, kterému i zde stál v cestě Fridrich III., konečně v roce 1452 odvezli mladého Ladislava do Vídně. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Správcovství českého království se ujal Jiří z Poděbrad. Ladislav Pohrobek byl údajně nejkrásnějším mužem své doby. Měl podlouhlý obličej, plavé dlouhé a vlnité vlasy a velmi podmanivý výraz. 

Podívejte se na rekonstrukci tváře nemravné Marie Boleynové. Pochopíte, čím uhranula krále
Magazín

Podívejte se na rekonstrukci tváře nemravné Marie Boleynové. Pochopíte, čím uhranula krále

Výchova Fridrichem III. vštěpila Ladislavovi smysl pro umění, architekturu a zájem o drahé kameny. 

Ladislav Pohrobek se roku 1457 natrvalo přesídlil do Prahy. Zemřel na následky zákeřné leukémie. 

Po jeho smrti korunovali Matyáše Korvína uherským králem a Jiřího z Poděbrad králem českým. 

Jak šel čas s královnou Viktorií. Zamlada byla nevšedně krásná. Podívejte na smutnou proměnu
Magazín

Jak šel čas s královnou Viktorií. Zamlada byla nevšedně krásná. Podívejte na smutnou proměnu

Ačkoliv byl Ladislav Pohrobek skutečným hezounem své doby, který dbal na vzhled a rád se oblékal podle burgundské módy, dnes by s velkou pravděpodobností vůbec neobstál. 

Zdroje: www.stavitele-katedral.cz, dvojka.rozhlas.cz, cs.wikipedia.org

Tagy Albrecht II. Moudrý Alžběta Lucemburská Fridrich III. Libnický János Hunyadi Jiří z Poděbrad Ladislav Pohrobek Matyáš Korvín Praha smrt Vídeň Vladislav Jagellonský