Ztvárnění Neronovy tváře se vyznačuje výraznými rysy, jak jsou popsané v historických textech, a představuje "zrzavého tyrana s dvojitou bradou". Tato známá busta si klade za cíl modernizovat chápání klasických římských dějin a dodat hloubku vyobrazením, která byla dříve omezena na umělecká díla, jako je právě třeba tato mramorová busta ze 17. století.

Římští císaři

Voshartův projekt Césares de Roma (Římští císaři) přesahuje rámec pouze císaře Nerona a rekonstruuje také podoby Julia Caesara a Augusta.

Na základě historických textů a artefaktů Voshart pečlivě vytvořil Neronovu tvář, přičemž zůstal věrný své vizi a zároveň vzal na vědomí debaty o Neronově barvě vlasů - zda byla blond nebo zrzavá. Soudobé popisy často zmiňovaly Neronovy šedé nebo modré oči, což byly prvky, které Voshart začlenil do realističnosti busty.

Na jednu z rekonstrukcí se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jeho podoba koresponduje s jeho činy

Zajímavé je, že profil 3D busty se shoduje s vyobrazeními na starořímských mincích a zdůrazňuje císařovy jedinečné rysy obličeje. Tato rekonstrukce odhaluje nejen Neronův fyzický vzhled, ale odkazuje také na jeho charakter.

Nero je proslulý svou tyranskou vládou, která se vyznačovala rozmařilostí a sebestředností. Historické zprávy ho líčí jako člověka, který se nebojí následků, a dokonce vystupuje na veřejných scénách v rolích těhotné ženy nebo popraveného otroka.

Samozvaná krása

Jedním z Neronových nechvalně proslulých činů je podezření, že zorganizoval velký požár Říma, který město zachvátil na šest dní. Místo aby uznal vinu, obvinil Nero ze způsobení katastrofy křesťany a využil tragédie k přestavbě města s architekturou v řeckém stylu. Jeho velkolepé ambice zahrnovaly výstavbu rozsáhlého paláce, který by zabíral třetinu Říma, což se nikdy nepodařilo dokončit.

Voshartova pečlivá rekonstrukce oživuje diskuse o Neronově kontroverzní vládě a povaze jeho samozvané krásy. Tento projekt se přidává k rostoucímu trendu využívání nejmodernějších technologií k rekonstrukci historických osobností a nabízí hmatatelné spojení s minulostí.

Ve světě uchváceném vizuálním vyprávěním příběhů obohacuje takové úsilí naše chápání historie a umožňuje nám lépe ocenit složitost postav, jako byl císař Nero, o jehož odkazu se i po staletích stále diskutuje.

Zdroje:  www.thesun.co.uk, www.worldhistory.org, en.wikipedia.org/wiki/Nero, www.myfrenchlife.org