V celém průběhu dějin nás záhadná postava faraona Tutanchamona fascinovala a poutala naši představivost. Nedávný převratný objev vrhl nové světlo na podobu tohoto staroegyptského panovníka, který vládl ve starověkém Egyptě na konci 18. dynastie Nové říše.

Pomocí pokročilé skenovací technologie a měřením moderních egyptských obličejů odborníci zrekonstruovali Tutanchamonovu tvář a odhalili překvapivé detaily o jeho fyzických vlastnostech. Za jeho oživenou tváří stojí umělec, který kdysi sochal prince Filipa, známý sochař Christian Corbet.

Rekonstrukce Tutanchamonovy tváře odhalila překvapivou skutečnost

S využitím nejnovějších vědeckých technik vědci na základě podrobného skenu jeho lebky zrekonstruovali Tutanchamonovu tvář. Tut nastoupil na trůn v osmi nebo devíti letech pod vedením svého případného nástupce a pravděpodobného příbuzného, ale vládl pouze deset let, než v roce 1324 př. n. l. velmi mladý zemřel.

Výsledkem umělcovy práce je pozoruhodné zobrazení, které nám poskytuje realistický pohled na vzhled mladého faraona, který vládl Egyptu před více než 3 000 lety. Podívejte se zde:

Zdroj: Youtube


„Tento průlom v rekonstrukci obličeje nám umožňuje spojit se s Tutanchamonem na hlubší úrovni a překlenout tak propast mezi starověkou historií a současností," komentuje význam tohoto úspěchu renomovaná egyptoložka doktorka Emily Carterová.

Zvláštnosti poslední rekonstrukce

CT snímek Tutanchamonovy lebky pořídil antropolog doktor Andrew Nelson: „Pracovali jsme na základě 3D modelu lebky, pak jsme přidali vrstvy svalů a obličej jsme vlastně sestavili. Rekonstrukce se řídila anatomií jeho lebky, takže si myslím, že vypadá mnohem realističtěji než všechny ty, které jsme viděli v minulosti."

Vedle 3D skenu skutečné lebky vědci sestavili rysy faraonova obličeje pomocí takzvaných tkáňových značek. Jedná se o značky, které označují hloubku masa na různých místech, na základě měření provedených na moderních egyptských mužích. Představuje to odklon od technik používaných při rekonstrukci jiných mumifikovaných osob, kdy tkáňové markery obvykle vycházely z bělošských subjektů.

Jaká byla faraonova fyzická deformace a její příčina?

Doktor Mark Johnson, specialista na rekonstrukci obličeje, k Tutanchomonově nové podobě dodává: „Proces zahrnoval pečlivou analýzu struktury lebky, zapojení historických dat a uměleckých znalostí, aby bylo možné co nejpřesněji obnovit rysy Tutanchamonova obličeje."

Jedním z nejzajímavějších objevů rekonstrukce obličeje je přítomnost fyzické deformace v Tutanchamonově profilu. Faraon je zobrazený s mírně rozštěpeným patrem a protáhlým tvarem lebky. Tyto rysy nabízejí cenné poznatky o genetické výbavě a zdravotních potížích, které mohly ovlivnit jeho život. Tutanchamonova mumie ukázala, že chlapecký král byl velmi slabý, trpěl hned několika kmeny malárie a kostní chorobou. Na vině byla zřejmě příbuzenská plemenitba, protože jeho rodiče byli sourozenci.

Nač zemřel

Objev Tutanchamonovy deformace vyvolává otázky, jaký vliv mohla mít na jeho vládu a život. I když mezi odborníky stále probíhají diskuse o rozsahu jeho fyzických omezení, je jasné, že Tutanchamonova vláda probíhala ve významném období staroegyptských dějin.

Ohledně jeho smrti panuje rovněž několik teorií. Hovořilo se o všemožné příčině jeho smrti, včetně vyvrcholení jeho nemocí, pádu se zlomeninou nohy a těžké malarické infekce, podlehnutí srpkovité anémii i následku havárie vozu.

Faraonův odkaz

Kromě jeho fyzických vlastností zanechala Tutanchamonova vláda nesmazatelnou stopu ve starověkém Egyptě. Jeho hrobka, kterou v roce 1922 objevil Howard Carter, obsahovala bohatství pokladů, které odhalily bohatství a vznešenost faraonů.

Doktor Carter zdůrazňuje: „Musíme si uvědomit, že Tutanchamonův fyzický vzhled neurčuje jeho faraonský odkaz. Je to bohatý kulturní a historický přínos staroegyptské civilizace, který nás stále uchvacuje."

Zdroje: www.express.co.uk, www.mirror.co.uk, www.thenews.com.pk