Legendami doslova protkaná Čachtická paní měla vzhled někoho, kdo její pověsti vůbec neodpovídal. 

Vědci zrekonstruovali tvář Čachtické paní

Čachtická paní pocházela z urozeného rodu, který měl silné postavení především v rumunské Transylvánii. Byla považována za krutou a nelítostnou ženu, která tíhla k čarodějnictví a upířím praktikám. 

Vše, co dělala a jakých krutostí se dopouštěla, však světlo světa spatřilo až po její smrti. Tehdy se také začalo spekulovat, zdali vše, co bylo vyřčeno, je skutečně pravda. Čachtická paní se údajně ráda koupala v krvi svých obětí, které vlastníma rukama usmrtila. Zdali tomu tak je či nikoliv, se nyní můžeme už jen domnívat. 

Někdo tvrdí, že ano, jiní se zas přiklánějí k teorii, že Čachtická paní byla pouhou obětí své doby. Především proto, že byla ženou a vlastnila obrovský majetek, existovala také snaha o její nelítostné zhanobení. 

Pravda je zřejmě někde uprostřed. Uherská šlechtična tak velmi záhy upadla v nemilost a na její bedra připadly všechny hříchy tehdejšího světa. Ať tak či onak, vše, co je s touto šlechtičnou spojené, je stále velkou senzací. Dokonce také její skutečný vzhled.

Vědci se totiž rozhodli zrekonstruovat její tvář a to, co zjistili, nejspíš ani oni sami nečekali. 

Byla čarovně krásná a krutost byste do ní neřekli

Uherská šlechtična Alžběta Báthoryová, spíše známá jako Čachtická paní, byla totiž až čarovně krásná. Jen stěží byste za jejím vzhledem hledali vražedkyni, která se ráda koupe v krvi nevinných panen a inklinuje k lesbické lásce.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Možná, že to jen zdání klame a možná, že vše, co o Čachtické paní víme, nebylo tak, jak se dnes povídá. Její osoba je totiž mocně zahalena pod rouškou tajemství, které už nikdy nevyřešíme. 

K teorii, že tato krásná žena s malebnou tváří byla skutečně jen obětí kruté a nepřející doby, se přiklání i Tony Thor, britský profesor lingvistiky, který řekl: "Studoval jsem přepisy soudních jednání, psané archaickou maďarštinou, a snažil se poskládat střípky příběhu. Opravdu se Báthoryová koupala v krvi panen? Opravdu byla za trest zazděna na svém hradě? A byla vůbec vinna? Kde se však nachází skutečná pravda a jak moc je to, co víme, založeno na lži, se s jistotou už nikdy nedozvíme."

Jednou věcí si je však Thor zcela jistý. Čachtická paní byla nenáviděna pro své bohatství, čarovnou krásu a inteligenci. Měla tedy atributy, které se převážně církvi líbit nemusely. 

Zdroje:

www.britannica.com

www.nationalgeographic.com

en.wikipedia.org