Soudobé zprávy popisují Eleonoru Akvitánskou jako neuvěřitelně přitažlivou ženu, která zanechala trvalý dojem na všechny, kdo se s ní setkali. Posuďte sami:

Zdroj: Youtube

Krasavice si dokázala získat pozornost a obdiv

Eleonora Akvitánská byla popisovaná jako žena mimořádné krásy a její rysy prý byly úchvatné. Svou okouzlující přítomností dokázala upoutat pozornost svého okolí. Její oči, často popisované jako fascinující a výrazné, jako by v sobě skrývaly bohatství inteligence a hloubky. Říkalo se, že v nich jiskří kombinace zvědavosti a moudrosti, což odráželo její temperamentní povahu.

Eleanořinu tvář zdobily jemné, ale výrazné rysy. Vysoké lícní kosti a půvabná linie čelisti umocňovaly její celkovou eleganci. Její rty, které často zdobil jemný úsměv, byly známé tím, že vyjadřovaly vřelost i odhodlání. Její pleť, světlá a zářivá, byla údajně bezchybná, což jí dodávalo na půvabu. Její zlaté nebo kaštanové vlasy, splývající ve vlnách nebo v copech, rámovaly její tvář jako koruna a zdůrazňovaly její královskou přítomnost.

Dokonalý soulad

Eleonora se oblékala s citem pro styl a rafinovanost. Zdobila se bohatě vyšívanými látkami, složitými šperky a propracovanými čelenkami, které ještě více zdůrazňovaly její krásu. Její královské oděvy odrážely její postavení mocné královny a činily z ní symbol půvabu a autority.

Ačkoli se nedochovala žádná fyzická vyobrazení Eleonořina vzhledu, popisy a chvály, které na ni pěli trubadúři a současníci, umožňují nahlédnout do její mimořádné krásy. Její vzhled v kombinaci s inteligencí a charismatem přispěl k jejímu legendárnímu postavení jedné z nejpůvabnějších žen středověku.

Její proslulou krásu doplňovala inteligence, živost a temperamentní osobnost. Eleonora byla obklopena hudebníky, básníky a trubadúry, kteří byli okouzleni jejím šarmem. Skládali jí věnované básně a písně, v nichž oslavovali její půvab a ladnost. Říká se, že Eleonořina přitažlivost spolu s tím, že byla vystavena ideálům romantické dvorské lásky a rytířství, ovlivnila její pohled na život a vztahy.

Nejen krása, ale i moudrost

K Eleonořině fyzickému vzhledu nepochybně přispěla její kultivovaná výchova a přístup k umění. Dostalo se jí výjimečného vzdělání, které předčilo vzdělání mnoha chlapců její doby, a byla známá tím, že je sečtělá. Na rozdíl od mnoha králů uměla číst, což jí dodávalo na půvabu a kultivovanosti.

Její krása se však neobešla bez kontroverzí. Eleonořin podmanivý vzhled přitahoval pozornost četných trubadúrů a obdivovatelů, což vedlo k pomluvám a obviněním ze sexuálních neslušností. Byla očerňována a označována za vlčici, což bylo hanlivé označení pro mocné ženy, které se vymykaly společenským normám. Eleonora však svou pověst rebelující královny přijala a po celý svůj bohatý život uplatňovala svou moc a vliv.

Chceme-li nahlédnout do Eleonořiny krásy, můžeme se obrátit k dobovému umění a literatuře. Ačkoli se fyzická zobrazení jejího vzhledu nedochovala, romantizující vyobrazení ve středověkých uměleckých dílech a chvalozpěvy trubadúrů nabízejí pohled na její podmanivou přítomnost. Novodobá rekonstrukce je tedy velmi cenným vodítkem, které nám umožňuje si tehdejší krásku představit.

Eleonora Akvitánská zůstává trvalou postavou historie nejen pro svou krásu, ale také pro své pozoruhodné úspěchy a odkaz, který po sobě zanechala. Její tvář, ačkoli ji ztratily písky času, nepřestává podněcovat naši představivost, když se noříme do podmanivého světa středověku.

Zdroje: www.thecollector.com, en.m.wikipedia.org/wiki/Eleanor_of_Aquitaine, www.ala.org