www.refinery29.com, www.history.com, www.quora.com

Údajně tvrdá, nekompromisní a autoritářská osoba, kterou však více charakterizoval její vzhled.

Grafik zrekonstruoval a rozpohyboval tvář mocné carevny Kateřiny Veliké

Kateřina Veliká byla bystrá a vzdělaná žena, jejíž velkou vášní byly knihy. Narodila se v Německu jako princezna a poté, co se zasnoubila s následníkem ruského trůnu, se ještě jako náctiletá přestěhovala do Ruska. V té době jí bylo pouhých 14 let. 

Přestěhovala se do země, kterou neznala a neměla tam žádné přátele. Často se nořila do knižních příběhů, aby unikla mnohdy kruté realitě a pocitu opuštěnosti. 

Po příjezdu do Ruska se měla stát skromnou a krásnou nevěstou velkoknížete Petra. Svého bratrance z druhého kolena, ze kterého byl následně panovník Petr III. 

Domluvené manželství s Petrem však příliš šťastné nebylo. Kateřina ve svých pamětech vzpomínala na Petra jako na "nedospělého" a "hulvátského" muže, jemuž chybělo základní vychování. Petr byl pro ni velmi nepřitažlivý. Důvodem byl jeho neštovicemi znetvořený obličej. 

Ani Petr však v manželství s Kateřinou nebyl dokonalým mužem. Ke své ženě byl lhostejný a na veřejnosti ji rád a často ponižoval. Brzy tak došlo k odcizení manželů a k oddělenému soužití. I přesto však spolu Kateřina a Petr pózovali na společný portrét v roce 1756.

V mládí byla čarokrásná

Aby zahnala chmury na nešťastné manželství, obrátila svou pozornost k osvícenství. Právě toto hnutí údajně zásadně ovlivnilo její politické myšlení. Především myšlenky o rovnosti a pokroku si Kateřina vzala k srdci. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Osvícenství Kateřinu ovlivnilo také v tom, že žádala pro všechny stejnou možnost vzdělání. Každý měl právo být šťastný a spokojený s tím, jak žije.

Císařovna se nakonec proslavila jako velká intelektuálka s pokrokovými myšlenkami. Poté, co se stala panovnicí, si dopisovala s osvícenými autory, jako byl Diderot.

Díky tomu se brzy stala jednou z nejbystřejších osob v Rusku i zahraničí. Neustále se vzdělávala a čerpala nové myšlenky. Velmi se zasadila o zkulturnění tehdejšího Ruska. Založila systém veřejného školství a vytvořila univerzity, veřejné knihovny, divadla, muzea a ústavy pro studium ruské kultury.

Císařovna napsala řadu děl, včetně příruček o vzdělávání, divadelních her, dramatických spisů, pamětí, 14 komedií a 9 oper.

Když se Kateřině v roce 1754 narodil syn Pavel, šuškalo se, že jeho otcem není Petr, ale její tehdejší milenec Saltykov.

Kateřina byla poměrně promiskuitní a za svůj život měla přibližně 12 milenců. A to jak před smrtí manžela, tak také po ní. Byla známá tím, že si dopisovala s francouzským filozofem Voltairem, jehož myšlenky a vtip velmi obdivovala. Voltaire na oplátku chválil Kateřininy světské reformy a měl zvláštní zájem o Rusko, které považoval za nejcivilizovanější zemi v Evropě 18. století.