Je nejslavnější královnou starověkého Egypta a také jeho posledním faraonem. Navíc svedla dva nejmocnější muže své doby - Julia Caesara a Marca Antonia. Příběh Kleopatry VII. Filopatór fascinuje nejen umělce, ale především historiky. Ti stále hledají nejmenší střípky z jejího života. Otázku: „Jak doopravdy vypadala?" si tak položilo několik z nich.

Do dnešní doby se totiž dochovaly artefakty a popisy, které si protiřečí. Zatímco římský historik Dio Cassius popsal Kleopatru jako „ženu nepřekonatelné krásy“, řecký životopisec Plutarchos napsal asi sto let po její smrti: „Její krása, jak nám bylo řečeno, nebyla sama o sobě ničím výjimečná, ani taková, aby zasáhla ty, kteří ji spatřili.“ Pyšnila se podle něj ale neodolatelným kouzlem sladkého hlasu, stimulující přesvědčivost.

Mnoho tváří Kleopatry

Většina dochovaných vyobrazení mají podobný problém. Podle egyptologa Roberta Bianchi památky vypovídají spíše o politických a ideologických zájmech tehdejší doby než o svém modelu.

Příkladem jsou mince, datované do let 37–33 př. n. l., ražené ve východním Středomoří. Na ní je zobrazena tvář s velkým orlím nosem a ostrou bradou. Vlasy má kudrnaté a svázané do drdolu. Ikonická ofina a mikádo chybí. Pokud by osoba neměla šperky, pokládali bychom ji nejspíš za muže. Historici předpokládají, že takto Kleopatra nevypadala. Svůj vzhled prý nechala záměrně upravit, aby získala důvěru svých poddaných. Vystouplá brada a výrazný nos byly ve starém Egyptě znakem moci.

Také reliéfy, zobrazující Kleopatru jako faraona, nemají s reálným vzhledem co do činění. Postava vypadá stejně její „kolegové" z předešlých let.

Jak vypadala Kleopatra

Kleopatřina nesmírná moc pocházela z jejího původu. Byla třetí dcerou krále Ptolemaia XII. z dynastie Ptolemaiovců, jež pocházela z Makedonie. Rod vládl v Egyptě v letech 323 př. n. l.–30 př. n. l.. S tím souvisí pře o barvu její kůže. Badatelé tvrdí, že díky svému evropskému původu byla běloškou. Jiní poukazují na to, že obyvatelé Makedonie, spolu se zbytkem helénského světa, neměli pouze europoidní rysy. Tajemství je zdůrazněno také faktem, že nikdo nezná původ její matky a prarodičů. Královna Kleopatra tak mohla být také míšenkou.

Mezi nejvýznamnější artefakt, který přibližuje královnin vzhled, patří mramorová busta datována někdy mezi 40 a 30 př. n. l., Byla tak s největší pravděpodobností zhotovena ještě za Kleopatřina života. Je umístěna v The Altes Museu v Německu. Hlava je zdobená diadémem, obličej je rámovaný kroužky kudrnatých vlasů, jež jsou sčesané do drdolu. Oči mají mandlový tvar, rysy jsou jemně naznačeny. Historiky byly popsány jako odraz její inteligence a šarmu.

Právě této podobizně dodal reálné barvy uživatel YouTube pod přezdívkou Photoshop Surgeon. Vytvořil tak fascinující rekonstrukci Kleopatřiny tváře:

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.britannica.com, www.discovermagazine.com, www.allthatsinteresting.com