V posledních letech jsme si již zvykli, že díky technologickému pokroku lze oživit tváře dávno zapomenutých postav a legendárních osobností naší historie. Nyní se odborníkům podařilo rekonstruovat tváře těchto dávno mrtvých faraonů v rámci projektu, který se uskutečnil v roce 2017.

Poté vědci z univerzity v Tuebingenu a z Ústavu Maxe Plancka pro vědu o dějinách lidstva v Jeně v Německu koncem roku 2021 pomocí analýzy DNA zjistili více o genetické výbavě několika mumií, když odebrali 166 vzorků kostí ze 151 mumií, datovaných přibližně od roku 1400 př. n. l. do roku 400 n. l. Tak extrahovali DNA z 90 jedinců a informace pak využili k vytvoření realistických rekonstrukcí jejich tváří.

Rozmanitější genetická výbava, než jsme čekali

Studie, která byla publikovaná v časopise Nature Communications, se zaměřila na osm mumií, které byly vykopané na nalezišti v Abusir-el Meleq, které se nachází uprostřed Egypta. K analýze genomů těchto mumií vědci použili techniku známou jako sekvenování nové generace. To jim umožnilo zjistit více o původu, fyzických vlastnostech a zdravotním stavu těchto starověkých Egypťanů. Výsledky studie byly překvapivé a odhalily, že mumie měly genetickou výbavu rozmanitější, než se dosud předpokládalo.

Věci dokázali, že jsou nejbližšími genetickými příbuznými neolitických a bronzových populací z Blízkého východu, Anatolie a Evropanů z východního Středomoří. Na základě těchto informací pak vědci ve spolupráci s umělci a odborníky na rekonstrukci obličeje vytvořili realistické modely toho, jak tito staří Egypťané mohli vypadat za života.

Většinou krásní muži

Ve tvářích faraonů vidíme něco mystického a tajemného, čím se faraoni odlišují od panovníků naší doby i králů středověku. Faraoni byli sami bohy, nebyli jím pouze pomazaní, jak se říkalo o jiných panovnících. Tím byly jejich postavy velmi tajemné. A sami vidíte na tomto videu, že podoby faraonů mají skutečně více společného se vzhledem boha než se vzhledem obyčejných smrtelníků.

Zdroj: Youtube

Jak by však vypadali, kdyby obyčejnými smrtelníky byli? Umělci úzce spolupracovali s odborníky na egyptologii, aby zajistili co nejpřesnější zobrazení obličejů, přičemž zohlednili faktory, jako je barva pleti, typ vlasů a oblečení.

Nová „lidská“ podoba faraonů

Zrekonstruované obličeje nám ukazují, jak by faraoni vypadali dle dnešních, či spíše lidských měřítek a poskytují pohled do minulosti. Rekonstrukce pomohla polidštit tyto starověké vládce a ukázala, že i oni byli živými, dýchajícími jedinci s jedinečnými rysy a osobností.

Jedním z nejpozoruhodnějších rysů rekonstruovaných tváří je rozmanitost jejich vzhledu. Navzdory společnému původu mají faraoni celou řadu rysů obličeje, které odrážejí jejich individualitu. Někteří mají úzké obličeje s vysokými lícními kostmi, zatímco jiní mají široké, ploché tváře s výraznými nosy (syn Setiho Ramsese II.). Někteří mají plné rty a zaoblenou bradu (Tutanchamon nebo CheopsChufu nebo Džoser), zatímco jiní mají hranatější rysy (Seti I., Achnaton neboli Amenhotep IV.)

Rekonstrukce věnovala velkou pozornost detailům fyzického vzhledu faraonů. Výsledkem je série obrazů, které jsou nejen vizuálně ohromující, ale také poskytují cenný vhled do kultury a zvyků starověkého Egypta.

Co se skrývá za jejich tvářemi

Většinou díky pokročilým technologiím dokážeme ze zrekonstruovaných tváří odvodit i nemoci, zdravotní stav a životní styl starověkých Egypťanů. U některých vidíme známky zubních problémů, které mohly být způsobené stravou s vysokým obsahem cukru a sacharidů. U jiných jsou patrné známky degenerace kostí, což mohlo být způsobené nedostatkem pohybu nebo vystavením určitým faktorům životního prostředí.

To ale z tváří těchto fešáků patrné není a většina z nich vypadá jako skuteční alfa muži. Z jejich tváří vidíme, že faraoni byli více než jen postavy v učebnicích dějepisu - byli to skuteční lidé se složitým životem a individuální identitou, kteří rozhodně nebyli jednoznačně afrického původu.

Zdroje: edition.cnn.com, education.nationalgeographic.org, www.realmofhistory.com