Odvážní a obávaní skandinávští nájezdníci s bílou pletí a světlými vlasy před více než 1 000 lety bezohledně podnikali nájezdy a proplouvali napříč světem. Arabský autor Ibn Fadlán popsal vzhled Vikingů těmito slovy: "Nikdy jsem neviděl lidi s dokonalejší stavbou těla. Jsou jako datlové dlaně a jejich kůže je načervenalá".

O tom, jací byli Vikingové fešáci, hovoří i tento dokument:

Zdroj: Youtube

Mužnější ženy a ženštější muži

Nejdůležitější poznatky o fyzickém vzhledu Vikingů pocházejí z archeologických nálezů koster z období před tisícem let. Doposud bylo v Dánsku nalezeno přibližně 500 koster Vikingů, které však nepoukázaly na jejich silnou kostru a dokonalost, ale naopak na populaci, která trpěla problémy se zuby i bolavými klouby. Tělesná stavba Vikingů byla velmi podobná té naší, ale byli skutečně svalnatější, zejména kvůli těžké fyzické práci, kterou vykonávali.

Tváře mužů a žen v době vikinské si byly podobnější než dnes, takže pouze z koster je velmi těžké rozeznat i pohlaví jedince. Obličeje žen byly mužnější, s výraznými hřebeny na obočí. A naopak vzhled vikinského muže byl ženštější než vzhled dnešních mužů, s méně výraznou čelistí a hřebeny na obočí.

Co odhalí kostry

Dosud nejrozsáhlejší genetická analýza Vikingů vypracovaná týmem evoluční genetičky Eske Willerslevové, která působí společně na univerzitě v Cambridge a na univerzitě v Kodani, hovoří o výzkumu pozůstatky 442 vikinských koster mužů, žen, dětí a nemluvňat. Jejich nálezy byly ve Skandinávii, Velké Británii, Irsku, na Islandu, v Grónsku, Rusku i jinde.

Sekvenování DNA těchto pozůstatků naznačuje, že před dobou vikinskou i během ní proudila do skandinávských krevních linií pestrá škála cizích genetických vlivů z Asie, jižní Evropy a Britských ostrovů. "Výsledky mění představu o tom, kdo vlastně byl Viking a vyvrací moderní představu o Vikinzích se světlými vlasy. Mnozí z nich měli vlasy hnědé a byli ovlivněni genetickým přílivem z vnějšku Skandinávie," říká Willerslevová.

Velký důraz na hygienu

Genetický výzkum ukázal, že Vikingové v západní Skandinávii – v Dánsku - byli skutečně většinou zrzaví, zato v severní Skandinávii, v oblasti kolem Stockholmu, však převažovaly světlé vlasy. A nejnovější studie navíc poukázala na další vlivy a na tmavé vlasy Vikingů.

O vlasy se navíc Vikingové bez ohledu na pohlaví dobře starali, stejně jako celkově o svůj zevnějšek. V Anglii měli vikinští muži údajně velký úspěch u místních žen. Prý byli čistí a příjemně voněli, protože se v sobotu koupali, česali se a byli dobře oblečeni. K čištění uší používali šťourátka, podobně jako dnes používáme vatové tyčinky a vlasy si pročesávali hřebeny ze dřeva nebo kostí. Právě ty dnes patří k nejčastějším nálezům z vikinského období. Vikingové hřebeny často uchovávali v krabičkách, aby je chránili. K jejich běžné výbavě patřily i pinzety.

Archeologické nálezy "kosmetických předmětů" z vikinského období ukazují, že se hygienické vybavení v průběhu let výrazně nezměnilo. Používali krásné vzorované hřebeny, trsátka do uší a pinzety a známky opotřebení na zubech také naznačují, že znali kleštičky na zuby. Používali i líčidla, aby vypadali mladší a přitažlivější.

Důležitost vlasů a vousů

Vikinské ženy měly dobře upravené, typicky dlouhé vlasy, což je k vidění i na malých stříbrných a bronzových figurkách. Vlasy a vousy měly pro vikinského muže zásadní význam a byly vždy dobře upravené. O péči o ně svědčí nejen jména některých Vikingů, ale i dobové prameny. Například král Sweyn Forkbeard měl vousy rozděleny na dvě části, a Harald Fairhair zase jemné vlasy. Vyřezávaná mužská hlava nalezená v pohřebišti lodí v norském Osebergu zase ukazuje muže s dlouhým elegantním knírem a plnovousem.

Na dokument o tom, jak si Vikingové upravovali vlasy, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Závěry studie

Jedním z nejdůležitějších závěrů studie je ten, že vikinské plavby a výpady velmi ovlivnily Evropu i po stránce genetické. Ve Velké Británii má pravděpodobně vikinskou DNA 6 % lidí a ve Švédsku dokonce 10 %. Dánští Vikingové se vydali do Anglie, zatímco švédští Vikingové do Pobaltí a norští Vikingové do Irska, na Island a do Grónska. A mezi sebou se tyto tři národy geneticky mísily jen velmi zřídka. Takže je jasné, proč měli hnědé vlasy.

Zdroje:

en.natmus.dk, www.sciencealert.com, blog.vkngjewelry.com