Zatímco dřívější teorie poukazovaly na život ohrožující Tutanchamonův stav umocněný infekcí malárií, nedávno se objevila nová hypotéza. Biomedicínská egyptoložka Sofia Azizová předpokládá, že v Tutanchamonově předčasném skonu mohla hrát roli konzumace alkoholu a případná nehoda vozu. Tato studie si klade za cíl prozkoumat důkazy podporující tuto teorii a zároveň se seznámit s kontrastními názory jiných badatelů.

Na jeden z názorů se podívejme ve videu zde:

Zdroj: Youtube

Alkohol jako přispívající faktor

Pozoruhodným aspektem Tutanchamonovy hrobky je přítomnost značné sbírky vína. Sofia Azizová upozorňuje na převahu suchého bílého vína ve faraonově pohřební komoře, čímž zpochybňuje tradiční názor, že ve starověkém Egyptě bylo oblíbeným nápojem červené víno. Přítomnost bílého vína v Tutanchamonově hrobce naznačuje, že pro něj mělo význam i v posmrtném životě. Aziz navrhuje, že dostupnost alkoholu v hrobce může naznačovat zálibu v pití během jeho života, což mohlo vést ke zhoršenému úsudku a bezohlednému chování.

„Staří Egypťané si do svých hrobek brali věci, které chtěli mít v posmrtném životě. U Tutanchamona bylo v hrobce víno, takže nová teorie říká, že to byl spíše král válečník, který jezdil na vozech a jako typický teenager pil a pravděpodobně řídil vůz příliš rychle."

Nehoda vozu a Tutanchamonovy jizvy z bitvy

V kontrastu s vyobrazením Tutanchamona jako křehkého a nemocného panovníka naznačují důkazy o jizvách po bitvě na jeho mumifikovaných ostatcích robustnější interpretaci jeho života. Vědci si kladou otázku, zda zjištěné patologické změny nemohou být spíše známkami válečného krále než příznaky nemoci. Aziz naznačuje, že Tutanchamonova zranění lze přičíst nehodám na voze, případně způsobeným neopatrnou jízdou pod vlivem alkoholu. Tato teorie vykresluje Tutanchamona jako typického teenagera, který projevuje chování běžně spojované s mládím, jako je pití alkoholu a riskantní aktivity.

Další výzkumy a kontroverze

Ačkoli Azizové hypotéza nabízí nový pohled na věc, zůstává teoretickou tezí. Kritici tvrdí, že některé patologie pozorované na Tutanchamonově mumii, jako například důkazy o kyjovité noze, mohou být v rozporu s představou nehody na voze. Kromě toho existují rozporuplné důkazy o Tutanchamonově fyzické kondici a schopnostech krále válečníka. Probíhající výzkum si klade za cíl tyto aspekty dále osvětlit a k ověření platnosti této nové hypotézy jsou zapotřebí komplexní studie.

Nejnovější hypotézy hovoří o možné souvislosti mezi konzumací alkoholu a nehodou vozu. Zkoumání přítomnosti bílého vína v Tutanchamonově hrobce a interpretace bojových jizev jako důkazu nehod vozatajů, které provedla Sofia Azizová, představuje zajímavý pohled. K potvrzení nebo zpochybnění této teorie a k ucelenějšímu pochopení Tutanchamonova života a předčasného skonu je však zapotřebí dalšího výzkumu.

Složitost příčiny Tutanchamonovy smrti je připomínkou záhad, které stále skrývají starověké dějiny.

Zdroje: www.iflscience.com, news.italy24.press, bulgaria.postsen.com