Ačkoli Marie Antoinetta proslula marnotratností a nákladnými večírky, v prvních letech po příchodu do Versailles se chovala jako slušně vychovaná dcera mocné Marie Terezie a vzorná manželka následníka trůnu. Jinak to ani nešlo. V době svatby jí bylo pouhých 14 let a její manžel ještě nebyl ani králem. Musela se podřídit dennímu programu, jak ho pro ni ve Versailles připravili.

V denním rozvrhu chybělo soukromí

V osm hodin ráno vešly do její komnaty dvě dámy. Jedna přinesla koupací košili a ručníky, druhá přišla s brožurkou, ze které si budoucí královna vybrala róbu pro daný den. Následovala koupel za asistence skupinky služebných.

V devět hodin se servírovala snídaně. Marie Antoinetta nebyla velký jedlík, poránu si dopřála jen šálek horké čokolády a někdy kousek pečiva. Do desáté hodiny si mohla číst nebo vyšívat a poté se odebrala navštívit královy mladší sestry a neprovdané tetičky, které se ve Versailles natrvalo zabydlely.

V jedenáct se Marie Antoinetta podrobila úpravě vlasů, jež zabrala dobrou hodinu. Zrovna v účesech se ale manželka Ludvíka XVI. vyžívala a často si je sama navrhovala.

Pak už jen zbývalo nanést růž na tváře a pomádu na rty, než začaly polední oficiální audience. Po nich se konal oběd, jehož se dle dobového zvyku mohl účastnit prakticky kdokoli, kdo byl slušně oblečen. Palác se tak hemžil cizími zvědavci, kteří toužili spatřit kousek života královské rodiny na vlastní oči. Marii Antoinettu tento rituál natolik stresoval, že u oběda sotva pozřela pár soust.

Odpoledne už bylo trochu veselejší, do tří hodin budoucí královna psala dopisy a četla a poté opět navštívila manželovy příbuzné. Ve čtyři hodiny přijala kněze, v pět ji čekala lekce zpěvu. Mezi šestou a sedmou se mohla procházet v zahradě, než se odebrala na večerní zábavu, kterou mohla být opera nebo maškarní ples. V devět hodin se konečně pořádně najedla a v jedenáct šla spát.

Zdroj: Youtube

Úniky před protokolem se prodražily

Na celé rutině jí nejvíc vadil fakt, že nemohla být ani na chvilku sama. Po celý den ji obklopovaly dvorní dámy, služebné a příbuzné, případně i cizí lidé, které vůbec neznala. Dokonce i při porodu se do její komnaty nacpaly davy dvořanů, aby přihlížely, jak královna tlačí! Ludvík měl pro ni naštěstí pochopení, a tak jí po svém nástupu na trůn věnoval zámeček Malý Trianon, kde se mohla před zraky dvora ukrýt. Postupem času se už osmělila vytvořit si rutinu vlastní. Plesy se protahovaly do pozdních nočních hodin a královna po nich vstávala klidně až v jedenáct.

Úniky před zkostnatělým protokolem ovšem stály královskou pokladnu hodně peněz. Francouzům navíc Marie Antoinetta připadala namyšlená, protože se před nimi schovávala ve své luxusní soukromé rezidenci a odmítala obědvat před jejich očima. Frustrovaný národ ostatně potřeboval nějaký objekt nenávisti a Rakušanka byla vhodným terčem. Dobře věděla, že ji francouzský lid nemá v lásce. Ale že ji dožene až pod gilotinu, tomu až do poslední chvíle nevěřila.


Zdroje: dustyoldthing.com, www.geriwalton.com, unusualhistoricals.blogspot.com