Pro ty, kteří pečují o své blízké v posledních chvílích života, však není vždy jasné, jaké priority to mohou být. Vědci proto provedli několik studií, aby zjistili, jakou smrt lidé považují za nejpříjemnější.

Jaká smrt je nejpříjemnější?

"Smrt je samozřejmě kontroverzní téma," řekl Dilip Jeste, proděkan lékařské fakulty Kalifornské univerzity v San Diegu a spoluautor studie, která byla publikována v časopise American Journal of Geriatric Medicine. "Lidé o smrti neradi mluví do detailů, ale měli by. Je důležité mluvit upřímně a transparentně o tom, jakou smrt by si každý z nás přál."

O smrti mluvíme málo, což vede k některým nešťastným nedorozuměním. Jedna studie provedená mezi staršími Kanaďany s vážným onemocněním totiž zjistila, že lékaři na toto téma se svými pacienty příliš nemluví. Jak ale máme následně vědět, jaká smrt by pacientům vyhovovala, když se jich na to nikdo nikdy neobtěžuje zeptat?

V rámci této nové studie vědci provedli průzkum 32 již existujících studií, které zkoumaly faktory "dobré smrti" podle pacientů, poskytovatelů zdravotní péče a jejich blízkých. Jednalo se o první studii, která zohlednila všechny tyto zúčastněné strany. To je důležitý krok, protože tyto strany se při rozhodování o konci života zřídkakdy shodnou. "Z klinického hlediska se často setkáváme s rozdílem mezi tím, co pacienti, rodinní příslušníci a poskytovatelé zdravotní péče považují v závěru života za nejdůležitější," uvedla v tiskovém prohlášení Emily Meierová, psycholožka z UC San Diego Health a spoluautorka studie.

Vědec analyzoval typy úmrtí a dospěl k zajímavému závěru

Výsledky pak přinesly zajímavý závěr. Všechny tři skupiny se sice shodly v otázce nejdůležitějších priorit týkajících se závěřu lidského života, problém byl v detailech.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pacienti, rodiny i lékaři se shodli na tom, že právo zvolit si konkrétní postup umírání, osvobození od bolesti a celková emocionální pohoda jsou tři nejdůležitější faktory. Pokud však jde o další témata, shoda nenastala. Pacienti například kladli mnohem větší důraz na náboženství a spiritualitu než rodinní příslušníci, zatímco rodinní příslušníci zřejmě považovali za důležitější důstojnost v "dokončení života".

Prioritou by samozřejmě měla být přání pacienta. Tedy toho, kdo skutečně umírá.

"Pacienti obvykle vědí, co chtějí nebo potřebují, a když o tom mluví, cítí úlevu. Dává jim to pocit kontroly," říká Meierová. "Tím, že si o smrti někdy předem promluvíte, můžete umožnit, aby proběhla tak, jak má."

Zdroje:

www.vice.com

www.science.org

my.clevelandclinic.org