Nezvyklý přírodní útvar fascinoval už Indiány, kteří místo považovali za posvátné. V toku Cypřišové řeky se znenadání rozevírá hluboká propast plná jeskynních dutin tvořících zrádné bludiště. Až do roku 2000 se nikomu nepodařilo sestoupit níže než do hloubky 40 metrů. A pokud ano, nikdy nám o tom nepodal zprávu, protože při odvážném průzkumu zahynul.

Kolonizátoři začali vodní propasti přezdívat Jákobova studna podle biblické studny, u které si Ježíš k údivu svých učedníků povídal se samaritánu ženou. Texaská přírodní anomálie tak získala punc jakéhosi poutního místa, a mnozí křesťané dokonce uvěřili, že zde biblický Jákob kdysi skutečně pobýval, ačkoli není známo, jak se mohl v 2. tisíciletí př. n. l. přemístit z Izraele na americký kontinent.

Cesta k nitru Země?

Pověstí se však k místu váže mnohem víc. Studna je bezedná a vede přímo do nitra Země. Na dně číhá záhadné monstrum, které plavce stahuje pod vodu. Jak tyto teorie můžeme vyvrátit, když jsme dno nikdy nebyli schopni prozkoumat?

V roce 2000 se začala Jákobovou studnou zabývat skupina profesionálních potápěčů, kterým se do dnešního dne podařilo zmapovat přes 2 km podvodního labyrintu. Následující video obsahuje unikátní záběry z hlubin:

Zdroj: Youtube

Projekt přinesl řadu cenných informací. Prokázal například, že v tmavých podvodních jeskyních nežije nic moc jiného než slepí mloci a členovci. Ale hlavně díky němu víme, že systém skalních dutin je neskutečně rozlehlý a mnoho komor od sebe oddělují úzké štěrbiny, jimiž se potápěč nemůže protáhnout s plnou výstrojí. Netřeba dodávat, že tu člověk snadno zabloudí.

Nástrahy číhají hned zkraje

Orientaci však můžete ztratit už po sestupu do první dutiny, která začíná v hloubce asi 17 metrů. Nachází se tu totiž slepý komín působící dojmem, že vede na povrch. Ve skutečnosti jde o smrtící past.

Další nebezpečí skrývá jemné bahno na dně některých jeskyní. Pokud do něho z neopatrnosti šlápnete, voda se zakalí natolik, že sotva najdete cestu zpět.

Kam ale celý podvodní labyrint vede a v jaké hloubce vlastně končí, zůstane ještě dlouho záhadou. Jákobova studna každopádně patří k nejnebezpečnějším místům světa.

Zdroje: https://www.treehugger.com/, https://www.zmescience.com/, https://www.texasstandard.org/