Nejprve je nutné si uvědomit, jak vnímáme barvy. Lidské oko obsahuje tři druhy čípků, lišící se barevnými pigmenty a citlivostí k vlnovým délkám elektromagnetického spektra. Tato škála dělí záření podle vlnové délky a odpovídající frekvence. Známe rádiové vlny, mikrovlny, infračervené záření, viditelné světlo, ultrafialové, rentgenové a gama záření. Viditelné spektrum, tedy to, jež dokážeme zachytit, je velmi úzké. Ve vakuu mu odpovídají vlnové délky z intervalu 390–760 nm.

Čípky v našem oku jsou citlivé na tři základní barvy: Červenou, zelenou a modrou. V praxi zachycují kombinaci těchto barev. Z hlediska fyzikálního má povrch barvu světla, které odráží nebo vyzařuje, ale také pohlcuje. Červený míček je proto červený, že odráží jen červenou barvu. Ostatní barvy pohlcuje. Proto černá barva prakticky neexistuje. Černý předmět neodráží nic, proto čípky v oku nevnímají žádné záření. Vědci tudíž upozorňují, že vesmír rozhodně není černý. Jakou má tedy barvu?

Kosmické spektrum

Hvězdy a galaxie vyzařují vlny celého elektromagnetického záření. Astrofyzikové z Univerzity Johnse Hopkinse Karl Glazebrook a Ivan Baldry se rozhodli, že prozkoumají barevnou paletu vesmírných objektů v průběhu pěti až šesti miliard let. Zaměřili se zachycená viditelná spektra více než 200 000 galaxií z celého pozorovatelného vesmíru. Jejich kombinací vytvořili tzv. kosmické spektrum, jež má reprezentovat celý kosmos.

Podle výpočtů na začátku měřeného úseku existovaly hvězdy, které se pyšnily nejrůznějšími odstíny modré barvy. Poté začaly přibývat červené a tmavě rudé objekty. Nyní převažuje bledě tyrkysová, smetanová a jemně růžová barva.

Jakou barvu má vesmír

Stejně jako všechny vlny, i světlo se roztahuje. Na základě toho se jeho vlnová délka zvětšuje a míří k červenému konci viditelného spektra. Aby odborníci našli průměrnou barvu vesmíru, tento efekt na počítačových simulacích odstranili. Zjistili, že pokud bychom se dívali na kosmos shora a zachytili bychom světlo přicházející z každé galaxie, hvězdy a mračna plynu najednou, jeho barva by byla béžová.

Glazebrook a Baldry se rozhodli tuto barvu pojmenovat jako „kosmické latté". Podle šestimístného hexadecimálního čísla je označené jako # FFF8E7.

Zdroj: Youtube

Zdroj:

www.texty.citanka.cz, www.interestings.webnode.cz, www.livescience.com, www.novinky.cz