Dětství strávil Jakub jako sirotek. Když mu bylo půl roku, jeho matka Marie Stuartovna skonala na popravišti a jeho otec byl pouhé dva dny nato zavražděn. Jakub se tak stal vládcem Skotska, ačkoli se ještě ani nezačal pořádně batolit. Regenti a učitelé z něho vychovali vzorného protestanta, který se nadšeně vzdělával v teologii, miloval umění a děsil se ďábla jako čert kříže.

Annu Dánskou mu doporučil sám Bůh

Když si ve svých 23 letech vybíral nevěstu a rozhodoval se mezi Annou Dánskou a Kateřinou Bourbonskou, zavřel se s potréty obou dívek do své ložnice a po tři noci se modlil, aby mu Bůh pomohl učinit správné rozhodnutí. Po dlouhé meditaci dal přednost čtrnáctileté Anně před třicetiletou Francouzkou.

Anna se vydala na cestu do Skotska, avšak vybrala si velmi špatné počasí. Na moři se strhla ukrutná bouře a poškodila loď, která tak musela nouzově zakotvit u norských břehů. Cesta se nezdařila ani na druhý pokus a podzimní větry zvěstovaly příchod chladného období, kdy nebylo radno na moře vůbec vyjíždět. Dánské poselstvo se rozhodlo v zájmu princezniny bezpečnosti setrvat v Norsku celou zimu a její setkání se ženichem odložit na jaro.

Jakub tak dlouho čekat nehodlal. Když nemohla nevěsta k němu, vydal se on za ní. Rozbouřené moře se mu podařilo přeplout a konečně spatřil svou vyvolenou na vlastní oči. Ale místo aby s ní strávil romantické líbánky plné něžných slůvek, začal s jejím doprovodem řešit otázku, proč mu hrůzné severní živly chtěly svatbu překazit.

Hromy a blesky ovládané kouzly

Od Dánů se dozvěděl, že v tom měly prsty čarodějnice. Však už také v Dánsku začalo jejich zatýkání. Hrůzné ženy se na mučidlech jedna po druhé přiznávají, že se temnými čárami snažily krále i jeho nevěstu zabít. Všechny budou po zásluze popraveny.

Ačkoli se Jakub v mládí vzdělával v širokém spektru oborů a na svůj intelekt byl až ješitný, ve spiknutí čarodějnic proti své osobě okamžitě uvěřil. Po příjezdu domů začal hledat ďáblovy služebnice i ve Skotsku. Našel jich celou řadu a mnohé z nich nechal popravit. Výslechů v mučírně se osobně účastnil a domnělé čarodějnice nutil, aby mu zpívaly písně, které zpívají při sabbatech na oslavu Satana.

Časem se z něho stal takový odborník na čarodějnictví, že o tématu sepsal knihu s názvem Daemonologie. Mimo jiné v ní vysvětlil, jak se taková čarodějnice pozná. Obvykle jde o osobu ženského pohlaví, protože ženy jsou od přírody ke svodům ďábla náchylnější, a často je to porodní bába nebo bylinářka, která je v rodné vsi považována za "moudrou". V ostatních případech si ďábel svou služebnici poznačí nějakým znaménkem na těle.

Není jisté, co si o Jakubově intelektu myslela Anna. Jejich vztah je nicméně označován za šťastný, přestože král proslul četnými milostnými aférami homosexuálního charakteru. Z jeho ložnice dokonce vedla tajná chodba do komnaty jeho blízkého přítele Jiřího Villierse, vévody z Buckinghamu! Nehledě na svou orientaci, Jakub dokázal s Annou zplodit několik dětí, mezi nimi i svého nástupce Karla I. Historikové se proto domnívají, že to s jeho homosexualitou zase nebylo tak horké.

Zdroje: www.philippagregory.com, www.historyextra.com, cs.wikipedia.org