Přestože přesný účel jámy na nádvoří hyksóského paláce v Avarisu/Tell el-Dab'a zůstává neznámý, vyvolala intenzivní zájem archeologů i historiků. Palác pochází z 15. dynastie (1640-1530 př. n. l.), kdy hyksósští králové vládli Dolnímu a Střednímu Egyptu. Byli považovaní za nájezdníky na Egypt a jejich králové za první zahraniční vládce civilizace. 

Objevení useknutých rukou

Objev učinil tým archeologů pod vedením doktora Felixe Arnolda z Německého archeologického institutu. Jáma o rozměrech zhruba 16 krát 26 metrů, stará asi 3 600 let, obsahovala ostatky nejméně 12 jedinců (původně se myslelo, že jich mohlo být až 18), z nichž všichni měli pravou ruku oddělenou v zápěstí. Některé ruce byly podle všeho svázané, což vedlo ke spekulacím, že byly useknuté jako součást trestu nebo rituálu. Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Bití nepřítele nebo Sethovy ruce

Podle jedné z teorií souvisí jáma s praktikou známou pod názvem "bití nepřítele". Tato praktika spočívala v useknutí pravé ruky poraženému nepříteli a její předložení králi nebo jiné významné osobnosti jako trofeje. Ačkoli existují určité historické důkazy, které tuto teorii podporují, zůstává nejasné, zda byly ruce v jámě odebrané skutečně nepřátelům, nebo zda byly useknuté jako součást rituální oběti.

Objevila se i teorie, že ruce byly použité při rituálu souvisejícím s uctíváním boha Setha, který byl spojovaný s násilím a chaosem. Právě Seth byl totiž často zobrazovaný s useknutou lidskou rukou, a proto někteří badatelé myslí, že ruce v jámě mohly být použité jako součást rituálu. Ani tato teorie však není prokázaná a zůstává předmětem diskusí mezi vědci.

Předchozí intepretace

Objev jámy vyvolal široký zájem archeologů a historiků, protože nabízí vzácný pohled na víru a praktiky starověkého Egypta. Doktor Arnold vysvětluje: „Jedná se o jedinečný nález. Pokud je nám známo, žádné jiné jámy s useknutýma rukama nebyly v Egyptě nalezené."

Přestože přesný účel jámy zůstává neznámý, nález již poskytl cenné poznatky o staroegyptské kultuře. Jak poznamenává dále Arnold: „Ukazuje nám to, že egyptské náboženství a společnost měly dosti násilné aspekty a o této fascinující civilizaci se máme stále co učit. Archeologie je důležitá, protože nám pomáhá pochopit, odkud pocházíme a jak jsme se sem dostali. Studiem minulosti můžeme lépe pochopit současnost a budoucnost." Objev jámy tak rovněž zdůrazňuje trvalý význam archeologického výzkumu při objasňování minulosti.

Zcela nová studie přinesla zajímavý pohled

Letos v březnu se však objevila zcela nová studie, podle níž by tucet useknutých rukou mohl být výsledkem hrůzného rituálu "odebírání trofejí" cizím útočníkem. O tom totiž svědčí nápisy a reliéfy z egyptských hrobek a chrámů již z období Nové říše od 16. do 11. století př. n. l. Podle autorů této studie je to rovněž poprvé, kdy archeologové našli a analyzovali skutečné amputované ruce. „Patřily nejméně jedenácti mužům a pravděpodobně jedné ženě, což může naznačovat, že ženy a válečnictví nebyly nemožné," píší autoři studie.

Tým vedený paleopatoložkou Julií Gresky došel k závěru, že ačkoli není neobvyklé, že se části pohřbených těl v průběhu času od sebe oddělí, v tomto případě byly ruce useknuté zřejmě záměrně. „Po odstranění všech připojených částí předloktí byly ruce uložené do země s široce roztaženými prsty, především na jejich dlaňových stranách," píší autoři. Jednalo se tedy zřejmě o vědomé zmrzačení, které se často provádí odříznutím ruky v jakékoli anatomické poloze, což je podle vědců rychlejší a jednodušší, ale ponechává část dolní části paže připojenou k ruce.

Závěr vědců ovlivnilo i to, že ruce byly v jámách objevené ještě "měkké a ohebné", což znamená, že byly pohřbené buď před nástupem ztuhlosti, nebo krátce po jejím odeznění. „Zacházení a případně i umístění useknutých rukou svědčí proti hypotéze o právoplatném trestu jako motivaci těchto činů," tvrdí vědci v nové studii.

Objev jámy s useknutýma rukama v Egyptě vyvolal intenzivní zájem vědců i široké veřejnosti. Přestože přesný účel jámy zůstává neznámý, nabízí cenné poznatky o víře a praktikách starověkého Egypta.

Zdroje: uk.news.yahoo.com, www.sciencealert.com, flipboard.com,  www.nature.com - studie