Ekolog James Lovelock si připsal mnohé zásluhy. Zavzpomínejme na něm díky tomuto videu:

Zdroj: Youtube

Neviděl budoucnost pro lidstvo, ale sám žil, jak považoval za správné

James Lovelock považoval již před deseti lety záchranu planety za pošetilou a romantickou extravaganci. Vždy se dokázal dívat na budoucnost Země z nadhledu a svůj život prožil v chatě pobřežní hlídky nad pláží Chesil Beach na Jurském pobřeží, které se tak nazývá proto, že se na jeho útesech a zátokách nachází 180 milionů let geologické historie.

Již v roce 2005 Lovelock předpověděl, že do roku 2040 budou miliardy lidí vyhubeny povodněmi, suchem a hladomorem, což se, byť pomaleji, naplňuje. Byl si vědom, že lidé nedokážou zkázu planety zvrátit – a že je v každém případě pozdě se o to pokoušet.

Teorie Gaia

Lovelock věřil v Gaiu – revoluční teorii, podle níž naše planeta není jen skála, ale složitý samoregulující se organismus, který je zaměřen na dlouhodobé udržení života. Pokud tedy bude Zemi obývat příliš mnoho lidí, než aby je uživila, Gaia – Země - najde způsob, jak se přebytečných lidí zbavit a pokračovat dál.

Podle něj začal konec světa již v roce 1712 spolu s vynálezem parního stroje. Tehdy byla vážným způsobem využita nahromaděná sluneční energie, což odstartovalo řadu nezastavitelných událostí. Začala éra průmyslového rozvoje, nová geologická epocha, "antropocén". Lovelock přitom sám zažil mnohé, protože na Zemi pobýval úctyhodných 103 let. Truchlil nad změnami, které na anglickém (i jiném) venkově způsobila poválečná zemědělská revoluce.

Uhlíková hrozba

Lovelock si uvědomoval nebezpečí pokroku a ve svém nejděsivějším scénáři varoval, že by se počítače mohly přeměnit v autarkickou formu života, která by nás mohla zničit.

A neméně děsivá byla i jeho předpověď pro lidstvo samotné. Předpovídal vývoj hybridu člověka a stroje procesem endosymbiózy, který podle něj již začal a na jehož konci by měl být internet plně zabudovaný do našich těl.

Uvědomoval si i nebezpečí uhlíku, když tvrdil, že život na Zemi nemůže trvat déle než 100 milionů let, protože v té době už bude příliš horko. A právě teorie globálního oteplování byla další průlomovou teorií jeho ducha. Lovelock byl známým otevřeným kritikem zelené energetické revoluce, zejména větrné energie, kterou označoval za "absolutní, velký německý podvod". Byl stoupencem jaderného štěpení, čistého zdroje energie, který považoval za "dar", ale věděl, že i plošný přechod na jadernou energii by podle něj přišel příliš pozdě na to, aby vyřešil přelidnění.

Myšlenka záchrany planety byla podle něj "pošetilou extravagancí romantických ideologů Severu" a on by osobně obrovské částky investované do obnovitelných zdrojů energie raději vynaložil na strategie, které pomohou lidstvu přežít a přizpůsobit se, jako je například protipovodňová ochrana.

Města coby termitiště

Lovelock byl stoupencem celosvětového posunu směrem k městskému životu, jelikož by podle něj bylo mnohem snazší a ekonomičtější regulovat klima ve městech než řídit teplotu celé planety. Regiony mimo města by pak regulovala Gaia.

Jeho teorie městského života byla inspirována přírodou – termity a termitišti, která jsou dokonalým příkladem fungování města budoucnosti a nastupující dezertifikace. Mohou se sama stabilizovat, a navíc třeba i zadržují srážky.

"Lidstvo je možná pro Zemi, pro Gaiu, stejně důležité jako první fotosyntetici," tvrdil Lovelock, který považoval člověka za první druh, který sbírá informace...

Do poslední chvíle Lovelock doufal, že lidstvo se může vzpamatovat a věřil, že až klimatická krize vypukne, světové rozdíly půjdou stranou – a celý druh se přes všechny problémy semkne. Tento věhlasný vizionářský ekolog se však již toho, zda se tak stane nebo ne, nedočká.

Protože však i jeho hypotéza Gaia byla zprvu vědci opovrhována, nyní se jí vážně zabývají vědci všech možných oborů, kteří vidí, jak vývoj života přispěl ke stabilitě teploty a slanosti oceánů.

Zdroje:

www.newsweek.com, www.dailymail.co.uk