J.A. Komenský je jeden z nejslavnějších Čechů, o jehož osobním životě toho moc nevíme. Ještě jeho otec se jmenoval Szeges, později však přijal pseudonym Komenský. Ke svému maďarskému původu a místu narození se přiznal v díle Všenáprava vlasti, kterou podepsal jako Jan Amos Szeges Nivnický, po otci nazvaný Komenský. Podle historických průzkumů však čistokrevným Maďarem nebyl a sám se považoval za Moraváka.

O jeho dílech a životě ve vyhnanství toho bylo napsáno mnoho. Málokdo ale ví, že už před tím, než mu jeho život ovlivnila třicetiletá válka, žil šťastně se svou ženou a dvěma dětmi. Mandalena Vizovská pocházela z bohaté měšťanské rodiny a byla o 4 roky mladší než Komenský, který se oženil ve 26 letech (Zdroj: www.geni.com/people/Magdalena-Komenská...). Klidný život jim narušila válka a Komenský poslal rodinu ke tchyni do Přerova. Ve svém úkrytu netušil, že ve městě zrovna řádí mor a on tak svou rodinu doslova poslal na smrt (Zdroj: www.comenius350.cz/aktualne).

Na truchlení ale neměl učenec čas. Už o dva roky později se oženil s Marií Dorotou Cyrillovou, o deset let mladší dcerou jiného představitele Jednoty bratrské (Zdroj: www.private-prague-guide.com/article/jan-amos...). V roce 1628 Komenský i s manželkou opouští Čechy a usazuje se v Polském Lešně. Píše jako o život, učí na gymnáziu, jezdí na cesty do různých kout Evropy, aby reformoval školství, a plodí. Marie mu porodila tři dcery a jednoho syna. Manželství bylo šťastné. Právě v té době prý napsal Jan Amos Komenský krásný citát o teplu lásky. Čas ale nikdo nezastaví a jeho žena po čtyřiadvacetiletém vztahu umírá v roce 1648 v Lešně. Komenský je zdrcený a taky pěkně utahaný, protože má na krku dvě malé děti, které potřebují matku. Hned následujícího roku se tedy opět žení.

Ve svých sedmapadesáti letech našel ve švédské Toruni o třicet let mladší Češku Janu Gajusovou pocházející z Týna nad Vltavou (Zdroj: www.myheritage.com/names/jana_gajusová). Manželka ho doprovází kamkoli se kněz hne. Jeho starší děti dospívají a toto manželství zůstává bezdětné. V roce 1670 Učitel národů umírá a zanechává za sebou i citát, kterým se jako úspěšný manžel a muž řídil celý život: „Manželka budiž vybírána s třemi P. To jest pobožná, počestná, prozíravá, a je-li možno též pěkná a peněžitá…“.