Proroctví Jana Jeruzalémského jsou známá ze dvou dostupných knih, z nichž první vyšla v roce 1994 a druhá o čtyři roky později.

Proroctví Jana Jeruzalémského

Ačkoliv se může zdát každé proroctví sporné, v podání Jana Jeruzalémského jim jedno upřít nemůžeme. Mají hloubku i moudrost a jak se zdá, poznání tohoto mnicha byla již před 1000 lety, kdy je vyslovil, skutečně pravdivá.

Jeho proroctví však přináší také novou éru naděje: "Až se naplní Tisíc let, které přijdou po Tisíci letech, což znamená kolem roku 3000. Lidé již nebudou uzavřeni ve svých myslích ani ve svých městech. Celý svět bude mluvit jedním jediným jazykem. Lidstvo vytvoří jedno velké tělo. Každý je jednou jedinou částí tohoto velkého těla. Společně vytvoří srdce."

Jan Jeruzalémský předpověděl, že až se lidstvo naučí vše, co má, odnese si hlubokou lekci. Díky ní pak v další budoucnosti získá tolik potřebnou moudrost a pravé duchovní přesvědčení. Právě to ho nakonec učiní nekonečně šťastným.

Lidé se tak sejdou ve světě, kde každý bude pomáhat každému a otevře své srdce ostatním, protože jen tak bude moci lidská civilizace dále existovat. Nastane doba, kdy smrt již nebude lidi strašit, protože reinkarnace se potvrdí jako pravdivá záležitost patřící k životu. Smrt tak ztratí na síle, pokud jde o zděšení a věčný život bude jasnou doménou lidské existence.

Hrozbou pak nebudou ani nemoce. Ty se odhalí a vyléčí dříve, než se stanou vážnými a život ohrožujícími. Lidé budou znát svou budoucnost a jí pak přizpůsobí všechno své jednání. Dříve než toto nastane, čeká však lidstvo očista. Právě tu Jan Jeruzalémský před 1000 lety předpověděl.

Mnich před 1000 lety popsal dnešní dobu dokonale

Éru, počínající rokem 2000, nazvanou důmyslně "Když po Tisíci letech začne Tisíc let", pak tento prorok nazval chmurným obdobím.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Až s ohromující přesností předpověděl naši současnou "zkaženou" dobu. Ve svých předpovědích hovořil o ateismu, rozpadu rodiny a manželství, tajných společnostech a skrytých vládcích, kteří klamou masy, chamtivosti, sobectví i pýše. Nevynechal nejrůznější sexuální touhy, vliv moderní techniky a celkově zvrácené morální hodnoty.

Ústřední ideologií toho všeho pak byla nenávist, zatímco zbraní jed. Právě nenávist pak podle jeho proroctví infikuje lidi a pomalu změní jejich mysl v sobeckou bez rodinných hodnot a božské víry.

Strach bude v každém srdci jako jed. Ti, kdo hlásají duchovní hodnoty, budou ignorováni. Svět bude plný hněvu a stížností. Migranti budou napadat bohaté země a nakonec na ně zaútočí.

Zdroje:

commanderysaintmichael.wordpress.com

fr.wikipedia.org

ancientanglican.com