Anně Holinové bylo 28 let, když jí došlo, že vztah s o rok starším novinářem nikam nevede. Její vrstevnice byly dávno vdané a odrodily několik dětí, zatímco ona jen čekala, až se její vyvolený rozhoupe požádat ji o ruku. "Věčná nevěsta Nerudova" si navíc povšimla, že se Neruda čím dál více točí okolo vdané, leč atraktivní Johany Mužákové alias Karoliny Světlé.

Roztomilé hrubky

Někteří historikové se domnívají, že Anna Holinová Nerudovi intelektuálně nestačila, a proto se s ní rozešel. Poukazují přitom na pravopisné chyby, kterých se dopouštěla v dopisech. Anna přitom rozhodně nebyla hloupou dívkou bez vlasteneckého povědomí, protože její otec František Holina sbíral národní písně a v jeho domě se scházeli čeští spisovatelé včetně Boženy Němcové. S ohledem na dobu by se spíš dalo usoudit, že Anna vládla v písemném projevu lépe němčinou, ve které byla vzdělána. Ostatně i sám Neruda ji na chyby upozornil velice taktním způsobem:

"Večer jsem obdržel Váš roztomilý lístek. Věru, že je duchaplnější, nežli deset čísel Pražských Novin. Nesmím ale dítě přechválit, aby se nepokazilo. Jak pěkně Vy umíte žertovat a jak uměle do 25 řádek 38 chyb vplést."

Důvodem, proč tak dlouho otálel se sňatkem, mohla být jeho nestálá finanční situace. Gentleman jeho typu chtěl jistě svou ženu dobře zaopatřit, ale nepravidelný příjem mu v tomto ohledu ubíral sebevědomí. Možná jen čekal, až se mu povede lépe, ale nedočkal se. Anně mezitím ujížděl vlak.

Bouřlivá aféra

Vztah s Karolinou Světlou byl už dopředu předurčen k zániku, protože spisovatelka si zakládala na dobré pověsti vdané ženy a nehodlala překročit společenské normy. Nerudovu lásku však opětovala aspoň platonicky, a když se její přítel dostal do finančních problémů a hrozilo mu vězení pro dlužníky, prodala rodinný šperk, aby mu pomohla.

Její velkorysé gesto nezůstalo v malé české kotlině utajeno, a klevety doputovaly až k manželovi. Žárlivý manžel začal oběma dělat ze života peklo. Karolina mu musela slíbit, že s Nerudou přeruší veškeré kontakty a jeho dopisy spálí.

Do třetice všeho zlého

Ve 30 letech Neruda vzplanul láskou potřetí. Tentokrát mu učarovala o třináct let mladší Terezie Macháčková, dcera bohatého cukrovarníka. Její otec si však pro ni představoval lepší partii než zadluženého novináře, a tak opět zůstalo u milostné korespondence. Dívka navíc onemocněla tuberkulózou a zakrátko zemřela, což Nerudu zlomilo na celý život a další ženy už nevyhledával.

Když v roce 1891 zemřel, jeho první láska Anna Holinová mu oknem vhodila do domu kytičku fialek. Ani ona se nikdy neprovdala a žila sama v malostranském bytě. Básníka přežila téměř o 20 let.