www.britannica.com, en.wikipedia.org, www.catholicnewsagency.com

Během procesu před církevním soudem v roce 1431 si sama Johanka říkala "Jehanne la Pucelle", Johanka služka.

Podívejte se na rekonstrukci tváře Jany z Arku

Johanka se zprvu nehlásila ke svému příjmení. Až později vypověděla, že právě její otec se jmenoval Jacques d'Arc a matka Isabelle Romée. V době, ve které žila, bylo typické, že si dcery často ponechávaly příjmení své matky. 

Přesto se nakonec rozhodla, že si osvojí příjmení svého otce, které ji nakonec také proslavilo. Navíc příjmení její matky bylo označením osoby, jež vykonala pouť do Říma nebo jiného nábožensky významného místa.

Johanka z Arku byla vizionářka. Ve svých zhruba 12 letech začala slýchat podivné hlasy, které k ní promlouvaly. Měla vize, které si vykládala jako znamení od Boha. Právě za tyto vize byla nakonec prohlášena za kacířku a upálena na hranici. 

Během soudního procesu, kde byla obviněna, vypověděla, že jí andělé a svatí nejprve říkali, aby chodila do kostela a byla zbožná. Až později od nich dostávala pokyny k osvobození Francie nebo korunovaci Karla VII. právoplatným králem země. 

Ačkoliv každý ví, kdo tato mladá žena byla, to, jak skutečně vypadala, nebylo nikdy nikým zaznamenáno. Podle legendy však Johanka byla nejen přitažlivá, ale skutečně nádherná dívka.

Legenda nelhala, byla skutečně nádherná

Jakmile se mladičká Johanka stala vůdcem francouzské armády, kromě boje za své vize a ideály působila jako vychovatelka všech kolem. Peskovala rytíře za neslušné chování, své spolubojovníky za vynechání mše a také se nezdráhala obvinit urozené patrony z bezpáteřnosti při jednání s Angličany. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Byla to dívka milé povahy, která však dbala na morální zásady. Údajně se pokusila udeřit skotského vojáka, který snědl ukradené maso. 

Hlasy, které Johanka slýchala, ji sdělily, aby se začala oblékat jako muž a ostříhala si své krásné tmavé vlasy. Nosila je sčesané v pážecím stylu, jež byl typickým účesem mužů rytířů. 

Ačkoliv se Johanka prezentovala spíše jako muž, podle legendy byla skutečně nádhernou ženou. „Byla to mladá dívka, krásná a urostlá," vzpomínal její panoš Jean d'Aulon.

Fakt, že Johanka byla krásná, potvrdil také De Boulainvilliers, komoří Karla VII.: „Tato dívka je velice pohledná. Mluví jen málo, ale to, co řekne, je pozoruhodně rozvážné. Málo jí a ještě méně pije víno. Má velmi ráda společnost rytířů a vojáků a prolévá mnoho slz. Její síla je velká ve snášení únavy."

Mužské oblečení Johanka nosila jen proto, aby v něm mohla schovat zbroj. Z historických zdrojů je známé, že nosila také brnění. Jedno z nich pro ni nechal vyrobit sám Karel VII. Používání mužského oděvu bylo jednou z příčin, která z ní následně udělala kacířku a dovedla ji na hranici.