Při průzkumu hlubin ostrovů Rjúkjú narazil v roce 1985 instruktor potápění Kihačiró Aratake zcela náhodou při podmořském focení v hloubce 25 metrů na úžasnou podmořskou stavbu, která dala místu název japonská Atlantida. Stáří místa je odhadnuto na neskutečných 10 tisíc let a rozměry oné tajemné stavby dosahují 50 x 20 metrů. Historie Yonaguni, jak se jmenuje nejbližší místo, nebyla dosud objasněna.

Hlavním nálezem pod vodou byla potopená pyramida se základnou o rozměrech 150 × 40 m a výškou 27 m, s vrcholem 5 metrů pod hladinou. Kolem pyramidy se nacházejí stupňovité terasy a další potopené struktury, včetně několika soch, pozůstatků dalších staveb, a dokonce i prastarých ulic. Vše musí být dílem člověka.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Odkud se japonská Atlantida vzala: Lidé, nebo příroda?

Jaká je skutečná historie stavby, nevíme. Zatímco jedni badatelé myslí, že památku postavila pacifická civilizace nebo pravěký národ Džómon, který ostrovy obýval 12 tisíc let před začátkem letopočtu, jiní myslí, že se jedná o prosté usazování přírodních útvarů s jasně vymezenými okraji.

Skeptici obecně zpochybňují jakékoli spekulace o starověkých potopených městech a záhada této lokality není výjimkou. Geolog Robert Schoch z Bostonské univerzity například tvrdí, že Yonaguni leží v oblasti náchylné k zemětřesení, při němž má kámen tendenci se pravidelně lámat. To je podle něj i vysvětlení tvaru údajných schodišť pyramidy, i „lidských kreseb". Stejně tak americký autor John Anthony West pokládá místo za přírodně vytvořené vodorovné plošiny vytvořené skalní erozí: "Izolované části vypadají, jako by je vytvořil člověk, ale když se na ně podíváte v kontextu... vidíte, jak se v tomto případě jemné pískovce štěpí podél vodorovných ložiskových rovin, které vám dávají tyto pravidelné rysy," tvrdí Schoch.

Nález, který šokoval

Když potápěč místo objevil, nejprve si všiml nepochopitelných kamenných říms pravidelného geometrického tvaru, což jej překvapilo. Poté, co se vynořil, oznámil zajímavý nález úřadům a médiím a zpráva se okamžitě stala v archeologických kruzích senzací.

Ihned byla zorganizována expedice s cílem prozkoumat podivný podmořský objekt.

Ač ústřední místo zaujímá kamenná plošina o rozměrech 200 × 150 m, záhadné struktury se nacházejí ve vodách jižního pobřeží ostrova a mají rozlohu asi 45 tisíc metrů čtverečních. Z hlavní plošiny se zvedá vzhůru pět stupňovitých teras o celkové výšce asi 25 m.

Svým celkovým vzhledem památka připomíná starověké pyramidy Inků.

Průzkum Yonaguni

Na místě bylo provedeno nespočetně průzkumů. Například tým Masakiho Kimury, profesora geologie na univerzitě v Okinawě nalezl fragmenty kamenného plotu a cesty obklopující podmořské město. Zvláštní je, že některé prvky plotu jsou vyrobeny z vápence, který se na ostrově Yonaguni nevyskytuje, proto je možné, že byl kámen přivezen speciálně pro stavbu starověkého města.

I odtud se vzala Kimurova hypotéza o umělém původu pyramid, jež se zdá velmi pravděpodobná. Pod vodou totiž bylo nalezeno i několik kulatých otvorů hlubokých dva metry a ornamenty zhotovené geometrickými tvary. V hloubce 15 metrů se pak našly pozůstatky vytesané kamenné sochy, která se obrysy podobala sochám starověkého krále Okinawy. Celkem byly pod vodou poblíž ostrova Yonaguni nalezeny ruiny paláce, několika chrámů a stadionu. Podle Kimury jsou tyto starobylé stavby staré více než 10 tisíc let. „Je těžké uvěřit, že by příroda zanechala tak jasné obrysy," tvrdí Kimura.

Více informací najdete zde:

Zdroj: Youtube

Podmořské pyramidy?

Nejen výše zmíněné charakteristiky, ale i ostré a pravidelné obrysy staveb, shodný úhel 90 stupňů a jasná symetrie – to vše hovoří ve prospěch teorie monumentálních staveb vytvořených člověkem.

Potápěči zde rovněž zachytili skalní rytiny, starověké hieroglyfy a kresby zvířat, stejně jako písmo v kamenných tabulkách. Je možné, že se jedná o příběhy a svědectví ze života dávného sídliště.

Přestože se nápisy a příběhy zatím nepodařilo rozluštit, vědci na nich nadále pracují.

Pokud by byl nález skutečně tak starý, jak badatelé předpokládají, zasahoval by datací do japonské prehistorické etapy Džómon, jejíž počátky vedou až do roku 14 000 př. n. l. Podle dosavadních historických představ měli v té době na tomto místě však pobývat pouze lovci vedoucí kočovný život, kteří by rozhodně nedokázali postavit monumentální pyramidy. Kdyby se tedy domněnky potvrdily, objev by znatelně přepsal nejen japonskou historii.

Doufejme, že pravdu se jednou podaří zjistit. V každém případě patří památník Yonaguni k nejneobvyklejším podmořským lokalitám na světě, který si právem zaslouží svůj název "japonská Atlantida".

Zdroje:

www.bbc.com, mysteriousuniverse.org, www.stoplusjednicka.cz, www.historicmysteries.com

www.youtube.com/watch?v=yVc4nyj9TEU, www.youtube.com/watch?v=jYBJnX9AHOg&t=5s