Játra, která jsou často spojována s problémy souvisejícími s alkoholem, čelí méně známé hrozbě jménem nealkoholová tuková choroba jater nebo nealkoholové ztučnění jater (NAFLD). Na rozdíl od obecného přesvědčení není NAFLD spojena s nadměrnou konzumací alkoholu, ale její výskyt je na vzestupu a postihuje až 25 % evropské populace. NAFLD je v současné době celosvětově nejrozšířenější jaterní onemocnění s alarmujícím tempem růstu. Vyžaduje pozornost a změnu životního stylu, zejména u osob se zánětem. Rozpoznání příznaků tohoto tichého onemocnění je zásadní, protože neléčený problém může vést k vážnému poškození jater.

Jak stanovit diagnózu?

Diagnóza NAFLD se běžně stanoví, když se při vyšetření jaterních funkcí, což je krevní test určený k posouzení stavu jater, objeví nepravidelný výsledek. Je však důležité si uvědomit, že krevní testy nemusí NAFLD důsledně odhalit. Alternativní metoda identifikace tohoto onemocnění zahrnuje ultrazvukové vyšetření břišní oblasti, které poskytuje další diagnostický přístup nad rámec krevních testů.

Doktor Michal Lazák, praktický lékař, říká: „Ke vzniku NAFLD přispívá nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie. Úprava životního stylu, včetně diety s omezením cukrů a tuků, vyloučení alkoholu a pravidelného aerobního cvičení, je pro účinnou léčbu zásadní."

Rizikové faktory

NAFLD se týká především osob s nadváhou nebo obezitou, přičemž je velmi důležitý správný životní styl. Odborníci sledují, jak osoba, u níž je nemoc diagnostikována, žije, co jí, jak sportuje a obecně, jak žije. Kromě obezity patří mezi další rizikové faktory patří i diabetes 2. typu, vysoký krevní tlak a vysoká hladina cholesterolu. Navíc se tato nemoc netýká jen starších, ale ani mládež či mladí lidé nejsou imunní a postiženy mohou být i děti. Proto je nezbytné porozumět potenciálním hrozbám pro zdraví jater.

O tom, jaké jsou příznaky NAFLD, hovoří toto video:

Zdroj: Youtube

Stupně NAFLD

NAFLD se vyvíjí v několika stadiích, počínaje prostým ztučněním jater (steatózou), kdy se tuk hromadí v jaterních buňkách. S postupujícím onemocněním však může dojít k nealkoholické steatohepatitidě (NASH), která způsobuje zánět a poškození jaterních buněk. Přetrvávající zánět vede k fibróze, která vytváří jizvy kolem jater. Nejzávažnějším stádiem je cirhóza, která se vyznačuje trvalým zjizvením jater a může vést k selhání jater a rakovině. Věřili byste tomu, že cirhózu tedy nemusíte mít jen z nadměrné konzumace alkoholu?

Příznaky a diagnostika

Včasné rozpoznání NAFLD je náročné, protože příznaky často chybí. Pokud se objeví, patří mezi ně únava, slabost, úbytek hmotnosti a v pokročilých stadiích zežloutnutí kůže, svědění a otoky. Příznaky NASH se mohou projevit až po několika letech, což zdůrazňuje potřebu pravidelných kontrol, zejména při podezření na onemocnění jater.

Diagnostika NAFLD zahrnuje krevní testy, zobrazovací vyšetření, jako je ultrazvuk, a v některých případech i jaterní biopsii. Zatímco běžné krevní testy mohou poukázat na abnormality, zobrazovací vyšetření pomáhá zobrazit tukové zásoby a jizvy. Biopsie poskytuje přesvědčivé důkazy, které umožňují přesné zařazení do kategorie NAFLD nebo NASH.

Hlavní komplikací je progrese do cirhózy, která v závažných případech vyžaduje transplantaci jater. Zásadní je pečlivé sledování příznaků a jakýkoli náznak zhoršení by měl vést k okamžité lékařské pomoci.

Léčba a změna životního stylu

Na NAFLD se nezaměřuje žádný specifický lék, ale úprava životního stylu může kontrolovat nebo zvrátit hromadění tuku. Nutné změny zahrnují snížení hmotnosti, regulaci hladiny cholesterolu a triglyceridů, kontrolu cukrovky a vyhýbání se alkoholu. Mohou být doporučeny léky na přidružená onemocnění. U pacientů s NASH je třeba se tak zaměřit na celkovou změnu dosavadního životního stylu.

Pokud tedy na sobě pozorujete některý z těchto příznaků, pak byste měli vyhledat odnorníka a poradit se, co a jak.

Prevence NAFLD spočívá v dodržování zdravého životního stylu. Klíčovými preventivními opatřeními jsou dodržování vyvážené stravy, pravidelné cvičení a vyhýbání se alkoholu. Vysoce rizikoví jedinci, jako jsou například osoby s cukrovkou nebo metabolickým syndromem, by měli pravidelně podstupovat screeningová vyšetření.

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není alkohol pro játra hlavní hrozbou. Rozpoznání příznaků NAFLD, pochopení rizikových faktorů a upřednostnění změny životního stylu jsou zásadními kroky v prevenci a zvládání tohoto rozšířeného onemocnění jater. Pravidelné lékařské prohlídky, zejména u vysoce rizikových osob, hrají klíčovou roli při včasném odhalení a zásahu.

Zdroje: www.mayoclinic.org, www.nhs.uk, www.hopkinsmedicine.org