Modrá láva je skutečně jedinečný fenomén. Jinak se jí v jazyce bahasa říká i Api Biru, což značí modrý oheň nebo sirný oheň. Je to totiž jev, který vzniká při hoření síry. Vzniká tak modrý plamen, který má iluzorní vzhled lávy. A právě sopka Kawah Ijen v Indonésii je místem, kde se tento jev pravidelně vyskytuje.

Podívejte se, jaká je to nádhera:

Zdroj: Youtube

Modrý plamen a jezero

Fenomén fascinující modré lávy na Ijenu je výsledkem jedinečných geologických a chemických faktorů. Na sopce se nachází největší kyselé kráterové jezero na světě, které obsahuje vysokou koncentraci kyseliny sírové.

Hluboko v srdci Ijen se sopečné plyny bohaté na sirné sloučeniny mísí se vzduchem bohatým na kyslík, vznítí se a vytvářejí intenzivní modré plameny. Roztavená síra vytékající z vulkánu vypadá jako surrealistická řeka modré lávy, která fascinuje diváky.

„Pohled na tyto plameny v noci je zvláštní a mimořádný. Po několika nocích v kráteru jsme si připadali, že opravdu žijeme na jiné planetě," říká fotograf Olivier Grunewald, který sopku Ijen fotografuje.

Děsivé tajemství modré krásy

I když se zářivě modrá láva může zdát okouzlující, skrývá temnou pravdu. Plyny, které vytvářejí modré plameny, složené převážně z oxidu siřičitého, jsou vysoce toxické. Návštěvníci kráteru Ijen musí být opatrní a nosit ochranné pomůcky, protože vdechování těchto výparů může způsobit vážné dýchací potíže, podráždění očí, a dokonce i poškození plic. Navzdory rizikům se do okolí sopky Ijen stále sjíždějí neohrožení fotografové a dobrodruzi, které láká nadpozemská krása sopky.

Kromě nebezpečí, které představují toxické plyny, přidává další složitost těžební činnost v okolí Ijenu. Místní horníci těží síru z kráteru sopky a odvážně sbírají kusy ztuhlé síry ve zrádných podmínkách. Horníci pracují dlouhé hodiny v drsném prostředí, nosí na svých bedrech těžký náklad síry a snášejí zdravotní rizika a fyzickou zátěž. Součástí tohoto procesu jsou často i děti, které si pak odnášejí trvalé následky.

Poptávka po síře, která se používá v různých průmyslových odvětvích, jako je výroba hnojiv a chemická výroba, udržuje těžební operace na Ijenu. Skromné výdělky horníků a náročné pracovní podmínky však podtrhují drsnou realitu, které tito lidé čelí při hledání obživy.

Kde jinde se modrá „láva“ vyskytuje

Kromě sopky Ijen je modrá láva k vidění i na hoře Dallol v Etiopii, ale modré plameny se dle Wikipedie objevují v Yellowstonském národním parku během požárů. I zde je spalováno a rozpouštěno velké množství síry přítomné v parku a všude „teče modrá řeka“. Modré plameny byly pozorovány i na sopce Kīlauea v roce 2018, kdy láva ze sopky spálila metan, který byl uvězněný v podzemí.

Hypnotizující modrá láva na těchto místech je skvělým příkladem křehké rovnováhy mezi přírodními divy a skrytým nebezpečím. Láká návštěvníky, aby se stali svědky její surrealistické krásy, a zároveň jim ukazuje, aby respektovali nebezpečí, která představuje.

Vzhledem k tomu, že modrá láva na Ijenu stále přitahuje návštěvníky, je nezbytné upřednostnit bezpečnost a udržitelnost a zajistit ochranu jak přírodního prostředí, tak i jednotlivců, kteří na něm závisí.

Zdroje: www.thoughtco.com, interestingengineering.com, en.wikipedia.org/wiki/Blue_lava