Do tzv. Wagon Commanda byli zařazováni chlapci ve věku mezi 12 a 15 lety. "Využívali nás místo koní; vozili jsme dřevo a jiné věci z místa na místo. Díky tomu jsem se dostal do různých částí tábora, i tam, kam se nesmělo," vyprávěl po válce Jehuda.

Chlapci byli ubytováni hned vedle bloku Sonderkommanda, složeného z mužů určených pro tu nejhorší práci: odtahování mrtvých z plynových komor do krematorií a jejich následné spalování. "Byl jsem klukovsky zvědavý a ptal jsem se jich, co dělají. Nejdřív mi to nechtěli říct. Ani nesměli. Stejně jako my, tak i oni byli v určité karanténě, nesměli se s nikým v táboře bavit," vysvětlil Jehuda, který brzy pochopil, jak to v Osvětimi chodí.

"Viděl jsem spoustu pytlů s lidskými vlasy a nekonečné řady pytlů s oblečením. S jedním mužem ze Sonderkommanda jsem se blízce spřátelil. Jednou mi přinesl moji fotografii. Kdysi jsem ji věnoval na památku svému strýci, a on ji od té doby nosil v kapse saka. Tak jsem se dozvěděl, že můj strýc byl tu noc zplynován."

Přátelství s členy Sonderkommanda mohlo být poněkud děsivé, ale hochům přinášelo výhody - pracovníci krematoria jim nosili lepší oblečení i jídlo.

Smrt byla v táboře tak běžná, že už ji Jehuda a jeho kamarádi nevnímali jako něco strašidelného. "Když jsme viděli starého člověka, říkali jsme si, no co, ten už měl být v krematoriu dávno," vzpomínal Jehuda na absurdní humor Wagon Kommanda. Popelem mrtvých pak s hochy museli v zimě sypat zamrzlé chodníky, aby na nich důstojníci neklouzali.

Jehuda Bacon přežil Osvětim i pochod smrti do Gunskirchenu, pobočného tábora Mauthausenu. Když se zotavil z tyfu a horečky, vrátil se do Československa a nějaký čas pobýval na zámku Štiřín, který fungoval jako ozdravovna pro děti z koncentračních táborů. Jeho rodiče holocaust nepřežili. Protože byl přímým svědkem osvětimských hrůz, svědčil v soudních procesech proti nacistickým předákům.

V roce 1946 emigroval do Izraele, kde vystudoval akademii výtvarných umění a později se stal profesorem grafiky a kresby. Jeho díla se nacházejí ve sbírkách po celém světě, v roce 2011 Jehuda Bacon vystavoval i v Praze.