Pozornost vědců upoutaly jedny konkrétní pozůstatky, přesně předmět označený a katalogizovaný jako B78. Radiokarbonové datování ukázalo, že žena, jíž ostatky, konkrétně zub, patřily, žila v letech 997 až 1162 n. l. a ve většině ohledů byla průměrnou ženou. Vědce však fascinovaly zbytky na jejích zubech.

Co měla jeptiška se zuby?

Po rozpuštění zubního kamene odborníci s údivem pozorovali stovky drobných modrých částeček. Další analýza je přivedla k identifikaci částic jako lapis lazuli, drahého a vzácného pigmentu používaného k výrobě ultramarínu, zářivě modré barvy, která zdobila pouze nejcennější náboženské rukopisy středověké Evropy.

Přítomnost lazuritu v zubech jeptišky naznačovala, že tento vysoce ceněný pigment používala sama. Vědci dospěli k závěru, že tak cenný materiál mohl být svěřený pouze písařům a malířům s výjimečnými schopnostmi.

Tento objev zpochybnil převládající názor, že ženy hrály v té době při tvorbě iluminovaných rukopisů minimální roli.

Na zajímavé video o této technice se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

I ženy byly iluminátorky rukopisů!

Historicky se předpokládalo, že ženským klášterům před 12. stoletím lze připsat méně než 1 % knih. Toto zjištění však naznačuje významné zapojení žen do psaní a ilustrování rukopisů, přestože jejich přínos zůstal do značné míry nepoznán. Absence umění a knih v Dalheimu, kde žena žila, utvrzovala vymazávání ženské umělecké produkce. Tento nově nalezený důkaz konečně vynesl na světlo další místo, kde se ženy věnovaly uměleckým aktivitám.

Badatelé se domnívají, že tento objev otevírá dveře k další identifikaci umělkyň, které pracovaly s různými minerálními pigmenty z období středověku. Považují to za příležitost, jak znovu získat identitu těchto umělkyň, které byly ztracené pro historii, a obnovit individualitu a uznání jejich přínosu.

Snad odhalíme více

Tato průlomová studie, publikovaná v časopise Science Advances, nejenže odhalila stravovací návyky středověké jeptišky, ale také převrátila tradiční pohled na středověké umění. Setřením zubního plaku zemřelé jeptišky vědci odhalili skrytou uměleckou angažovanost žen, čímž zpochybnili dosavadní mužskou zaujatost a tyto ženy znovu zviditelnili v análech dějin.

Vědci vyčistili zubní plak zesnulé středověké jeptišky a odhalili tajemství, které otřásá samotnými základy našeho chápání dějin umění. Mikroskopické zbytky na jeptiščiných zubech rozbily dlouholetý názor, že ženy hrály ve středověku při tvorbě iluminovaných rukopisů okrajovou roli. Tyto zapomenuté umělkyně, jejichž genialita byla po staletí utajovaná, se nyní vynořují ze stínu, aby se právem přihlásily o své místo v análech umělecké velikosti. Připravte se na to, že vás jejich nevyřčené příběhy uchvátí, neboť tahy štětce v dějinách se tímto elektrizujícím odhalením navždy změnily.

Zdroje: www.cracked.com, www.bbc.com, www.science.org - studie