Jeskyně táhnoucí se úzkými tunely do délky neuvěřitelných 2,7 km je skutečným vědeckým zázrakem. Vědci v jeskyni objevili tvory, kteří zde prosperují v naprosté tmě a živí se vodou bohatou na sirovodík z podzemního jezera.

Podívejte se do jeskyně alespoň prostřednictvím videa:

Zdroj: Youtube

Jedinečný ekosystém nemá obdoby

Profesor Amos Frumkin, který stojí v čele Izraelského centra pro výzkum jeskyní při Ústavu věd o Zemi Hebrejské univerzity, vysvětluje: „Ekosystém v jeskyni Ayalon je světově unikátní."

Tento ekosystém, jehož základem jsou mikroorganismy, které chemosyntetizují rozkladem sirovodíku, tvoří základ života v jeskyni. Zatímco fotosyntéza je závislá na slunečním světle, zde se život důmyslně přizpůsobil existenci nezávisle na povrchovém světě.

Zajímavé je, že jedinečné vlastnosti jeskyně vedly k objevu osmi druhů dosud neznámých členovců - tvorů s exoskeletem, jako jsou korýši, hmyz a pavouci, kteří jsou díky věčné tmě slepí a bezbarví. Profesor Ariel Chipman, docent na Hebrejské univerzitě, si tento objev pochvaluje: „Není známý žádný jiný starověký systém, který by se tak výhradně soustředil na potravní síť oddělenou od [zemského] povrchu a slunečního světla."

Snaha o zachování neporušené jeskyně

Tato zjištění vyvolala výzvy k ochraně ze strany ekologických organizací, vědců, a dokonce i izraelského úřadu pro přírodu a parky. Křehká rovnováha tohoto podzemního ekosystému je ohrožená, protože byly zahájené plány na odvedení povrchové odtokové vody z potoka Ayalon do jeskyně.

Takový příliv cizí vody by ohrozil samotné základy života, který zde po miliony let vzkvétal. Izraelský úřad pro přírodu a parky se zasazuje o uznání jeskyně za přírodní rezervaci, čímž by se ochránila její jedinečná biologická rozmanitost.

Profesor Frumkin zdůrazňuje naléhavost situace: „Povrchová odtoková voda je zcela odlišná od podzemní vody, která slouží jako základ života v jeskyni... zcela jistě by zničila tento jedinečný ekosystém."

Rozhodnutí nakonec spočívá v tom, zda bude toto pozoruhodné podzemí zachované, nebo narušené a věčná tma, která živila tyto záhadné formy života, bude moci pokračovat ve své tiché existenci, nebo bude navždy změněna zásahem vnějších sil, lidí.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Ayalon_Cave, en.earth.huji.ac.il, www.israelhayom.com, www.timesofisrael.com