Místo a čas

Jeskyně, jíž vchod němečtí archeologové objevili, leží v Parku doby ledové, nedaleko města Engen v Bádensku-Württembersku. Není zde jediná. V této oblasti se nachází jeskyně Gnirs i turisty hojně navštěvovaná Petersfels stará 13 000 až 15 000 let. V té už dříve archeologové našli jedinečné nálezy z doby ledové. O nové jeskyni se ví už od roku 1970, kdy dělníci při stavbě kanalizačního potrubí nechtěně prorazili do jejího stropu díru.

O osm let později badatelé ve stropě odstřelili malý otvor a zjistili, že jde o úkryt lovců sběračů z doby ledové. Nechali ho však zakrýt, protože na její zkoumání prostě nebyly peníze…

Na prahu výzkumu

Nový předběžný průzkum jeskyně u Engenu začal na jaře roku 2021. Během několika málo týdnů archeologové shromáždili některé nové údaje, ale vchod do jeskyně nenašli. Další průzkumné práce začaly v dubnu 2023. Archeologové ve spolupráci s univerzitou v Heidelbergu provedli geofyzikální měření a zjistili, že je vysoká několik metrů a hluboká tak metrů dvacet. Což je víc, než původně předpokládali. „Už víme, že se tam nacházejí pozůstatky osídlení z pozdní doby ledové, a doufáme, že najdeme ještě více, například kamenné nástroje, možná šperky a pozůstatky umění,“ uvedla Yvonne Tafelmaierová, archeoložka ze Státního úřadu pro ochranu památek v Bádensku-Württembersku. Podle ní je nález lokality, kterou ještě badatelé neprozkoumali, naprostou senzací.

Následující video ukazuje počáteční průzkum jeskyně:

Zdroj: Youtube

Stejné nadšení projevil další archeolog Gerd Albrecht: Pro prehistorika to bylo něco jako šílenství, zcela neobjevená jeskyně. Hrabali jsme čtyři metry sem, čtyři metry tam a pak už jsme jen odebírali vzorky…,“ vzpomíná.

Hrabali a vyhrabali

Vzorky, které Albrecht zmínil, se nyní zkoumají. Je to zemina. Ta, která skrývala nález, v jehož objev všichni doufali: původní vchod do jeskyně, který před tisíci lety používali její obyvatelé. Badatelé ho objevili v červnu. A proč jím do jeskyně zatím nevkročili? Vchod zatím zůstává pod silnou vrstvou hlíny skrytý pro oči nevítaných návštěvníků. Archeologové mají v plánu začít jeskyni zkoumat v roce 2024.

Zdroje: www.ancientpages.com, www.newsweek.com, www.thearchaeologist.org