Ellora, úžasné a záhadné

Archeologická lokalita jeskyně Ellora, v místním jazyce známé jako Ora Verul leží nějakých třicet kilometrů od velkoměsta Aurangabad v indickém státě Maháráštra. Jde o úžasné, mohutné a složité stavby klášterů, chrámů, svatyní a oltářů vytesaných do třiceti čtyř jeskyní v čedičové skále. Po staletí je budovaly panovnické dynastie. Jsou v nich ozdobné sloupy, reliéfy, sochy bohů a bohyň, zvířat.

Nejstarší stavby jsou v jeskyních 1-12 a jsou buddhistické. Pocházejí přibližně z období 600 let až 200 př. n. l. V jeskyních 13-29 k nim v letech 500 až 900 n. l. přistavěli své náboženské stánky hinduisté. Džinismus je patrný v Elloře ve skalních prostorách označených 30-34. Jsou staré dle odhadů 800 až 1 000 let.

Naprosto jedinečná a nejzáhadnější je jeskyně 16 – chrám Kailash, v češtině přepisovaný jako Kaliás či Kaliasa.

Jedinečný chrám

Navzdory tomu, že je chrám Kailash s nádvořím, spletitými podzemními chodbami, promyšlenými vodními a odvodňovacími systémy, schody, okny a lávkami spojující čtyři patra rozsáhlou stavbou, nejsou o něm žádné historické záznamy.

Vysoký je téměř třicet metrů, na šířku měří metrů třicet tři. Do skály byl vytesaný do hloubky padesáti metrů. Z výzdoby je nejznámější výjev s bohem Višnu, který proměněný v napůl člověka, napůl lva, bojuje s démonem. Dále jsou zde sochy slonů a dalších zvířat v životní velikosti a erotická vyobrazení hinduistických bohů a mytologických postav.

Legenda vypráví, že ho nechala vystavět jako chrám pro boha Šivu královna, aby se postaral o uzdravení jejího nemocného chotě. Musel být proto postavený velmi rychle. A „geniální architekt“ navrhl jedinečné řešení…

Jedinečné řešení spočívá v tom, že je – na rozdíl od jiných skalních staveb a ostatních jeskyní Ellora – tento chrám jako jediný na světě vytesaný od vrcholu dovnitř hory. A nádvoří, sochy, prostě vše je z jedné jediné skály! Není jisté, kdy byl vystavěný, ale předpokládá se, že v období vlády Krišny I. (756-773). A dle historiků to trvalo méně než osmnáct let!

Bez vysvětlení

Skalní stavby se vytesávají od čelní strany směrem dovnitř. Technika pro vybudování chrámu Kailash je naprosto odlišná a ani dnes pro ni nemají odborníci vysvětlení. Zdá se nemožné, aby ji před tisíci lety byla schopná vytesat ruka člověka pouhým dlátem a kladivem bez pomoci vyspělých technologií.

Historici i archeologové se domnívají, že ze skály muselo být odtěženo 400 000 tun horniny. A tato neskutečná masa nikde v blízkém ani vzdáleném okolí nebyla nalezená, nebyla použitá na jiné stavby. Jednoduché počty ukazují, že za předpokládané délky stavby a materiálu by museli stavbaři odstranit 60 tun za den. Pokud by pracovali 12 hodin denně, pak je to 5 tun za hodinu… Jak to dokázali?

Zdroj: Youtube

V podzemí...

Někteří odborníci tvrdí, že i dnes s moderní technikou by takovou stavbu bylo těžké vytesat. V jeskyních navíc do podzemí vede řada tunelů a chodeb. Jsou však příliš úzké, aby se jimi člověk mohl protáhnout. V podlahách jsou větrací otvory a šachty. Jejich účel stejně jako chodeb nemá vysvětlení. To vše vede mnohé badatele k přesvědčení, že v podzemním městě žila neznámá vyspělá civilizace. Nástěnné rytiny zobrazují malá lidská stvoření v podzemí. Jednalo se o stavitele chrámů?

Je nasnadě, že na všechny nevysvětlené otázky se nabízí ještě jedna odpověď: mimozemšťané. To však velká část vědecké obce zásadně odmítá. To, že se neví, jak jeskyně Ellora a chrám Kailash dávní stavitelé vybudovali, však neznamená, že by to tehdejší pozemští architekti a řemeslníci nemohli dokázat.

Zdroje: www.candidinvoice.com, www.grunge.com, www.britannica.com