Indie je důkazem, že starobylá civilizace měla možná až příliš vyspělou technologii, která se jaksi ztratila v čase. Nyní znovu spatřuje světlo světa, aby nás poučila o tom, co tehdejší svět vlastně znamenal.

Tuto starověkou umělou jeskyni nikdo nechápe

Jeskyně Lomas Rishi je tak možná pozůstatkem mnohem vyspělejší civilizace, než o jaké nás historie učí.

A není jediná. V kopcích Barabar a Nagarjuni v indickém okrese Jehanabad se podobných útvarů nachází hned několik. Monumentální jeskyně vytesané do velkých kamenů, které lemují okolní svahy kopců. Ty však lze považovat pouze za hrubé pokusy o napodobení toho, co se nachází na samotném vrcholu kopce.

Právě tam je totiž známá jeskyně Lomas Rishi. Jeskyně, nad kterou vědci stále kroutí hlavou. Vytesaná je do obrovské skály a je jediná svého druhu v této oblasti, která ukrývá mnohem víc. Vykazuje totiž takovou míru propracovanosti, která je na svou dobu doslova unikátní.

Udivuje tak nejen ty, jež se danou lokalitu rozhodnou navštívit, ale také odborníky, jež stále pátrají po jejím skutečném původu. Lomas Rishi je jediná objevená jeskyně, která stále ohromuje způsobem, jakým byla vytvořena.

Vypadá jako moderní bunkr oříznutý laserem

Lomas Rishi má nejen vytesaný vlastní vchod, ale ani vnitřek nepřišel na zmar. Je koncipovaný tak, aby byl chráněn před jakýmkoliv přírodním živlem a zároveň stále zachován ve stavu, v jakém byl postaven.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Ba co víc. Tato jeskyně vykazuje známky řezu. Řezu do horniny, který je však naprosto precizní a přesný. Poté, co byl tento důmyslný bunkr, jenž vypadá jako oříznutý laserem, dokončen, byla hornina vyleštěna do zrcadlově hladkého povrchu.

Dle vědců se může jednat o důkaz, že za vznikem Lomas Rishi stojí starší a hlavně o dost vyspělejší kultura, o které zatím nic nevíme. Průčelí lemující vchod do jeskyně je považováno za nejstarší příklad okovitého oblouku "chaitya" neboli chandrashala. Právě ten je považován za důležitý prvek indické architektury a sochařské výzdoby tesané do skály.

Byl předlohou dalších budhistických staveb, jako jsou jeskyně Adžanta a Karla v Maháráštře. Tyto stavby jsou tak něčím, co nás neustále nutí zamýšlet se nad tím, kdo a jakým způsobem je vlastně postavil. Jedná se o designová díla někoho, kdo přesně věděl, co dělá. Možná, že nejsme technologicky přece jen natolik vyspělí, jak si celou dobu říkáme.

Zdroje:

mysteriesrunsolved.com

en.wikipedia.org

newsinstact.com