Jeskyni objevil rumunský vědec Cristian Lascu.

Ukázalo se, že atmosféra v jeskyni se dramaticky liší od okolního světa, neboť obsah kyslíku zde dosahuje pouze třetiny až poloviny toho, co na volném prostranství. Vzduch a voda v jeskyni navíc obsahovaly vysoké koncentrace plynů, jako je oxid uhličitý, metan, sirovodík a amoniak. I přes hustý vzduch a škodlivé plyny zde ale vznikl život.

Cesta do jeskyně Movile není pro slabé povahy

Sestup zrádně úzkou šachtou a plavba vápencovým tunelem pokrytým okrovou hlínou zavede neohrožené průzkumníky do tunelu zahaleného v naprosté tmě. Teplota uvnitř se pohybuje kolem 25 stupňů Celsia, což ještě umocňuje děsivou atmosféru. Tunel se nakonec otevře do centrální jeskyně, v níž se nachází nedotčené jezero, které v tomto skrytém světě vytváří zvláštní a jedinečný ekosystém. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Zvláštní druhy zvířat mají zvláštní zvyky

Ekosystém v jeskyni funguje na unikátním potravním řetězci, který je založený na chemosyntéze poháněné bakteriemi oxidujícími metan a síru.

V hlubinách jeskyně se vědci setkali s rozmanitými zvláštními tvory. Celkem bylo identifikováno 48 druhů, včetně pijavic, pavouků, vodních štírů a různých druhů hmyzu. Překvapivé je, že 33 z těchto druhů je endemických pro jeskyni Movile, což znamená, že se nevyskytují nikde jinde na Zemi.

Je to jako bazén sirné vody

Jen málo jedinců mělo možnost vidět tento podzemní zázrak na vlastní oči. Jeden z takových badatelů, mikrobiolog Rich Boden, popsal jeskyni jako teplou a vlhkou, s ohromujícím zápachem sirovodíku, když narušíte bazén teplé, sirné vody. Vzhledem k nebezpečným podmínkám však mohou návštěvníci strávit v podzemí jen omezenou dobu, než se setkají s problémy s ledvinami. Přístup do jeskyně je tedy velmi nebezpečný a návštěvníci zde mohou zůstat jen 5 až 6 hodin.

Jeskyně Movile je dokladem úžasné rozmanitosti a přizpůsobivosti života na naší planetě. Nabízí pohled do světa, který zůstal po miliony let v ústraní a zpochybňuje naše chápání toho, co se skrývá pod povrchem. Tento přírodní zázrak je jasnou připomínkou toho, že realita může být někdy stejně inspirující jako ta nejnápaditější fiktivní díla.

Zdroje: www.ancient-code.com, en.wikipedia.org/wiki/Movile_Cave, 3seaseurope.com