Vědci našli v Rumunsku svět izolovaný 5 milionů let. Je jedovatý a žijí v něm neznámé druhy

Lenka Bělská | 28. 12. 2022

Je dlouhá pouhých 240 metrů, dvoupatrová a bez krápníkové výzdoby. Podobných jeskyň je na naší planetě desetitisíce. O její jedinečnosti netušili ani její objevitelé. Když se ale lépe podívali, odhalili zcela nový svět.

Jeskyně Movile se nachází v mírně zvlněném terénu nedaleko přímořského letoviska Mangalia v Rumunsku. Byla objevena při geologickém průzkumu v roce 1986. Speleologický tým pod vedením Cristiana Lascua postupně zmapoval hlavní síně. Na první pohled vypadaly úplně obyčejně. Navíc se ukázalo, že přízemí je trvale zatopeno vodou.

Vědci vytáhli z nitra Země vzácný diamant. Odhalil, že uvnitř planety existuje nečekaný svět
Magazín

Vědci vytáhli z nitra Země vzácný diamant. Odhalil, že uvnitř planety existuje nečekaný svět

Odborníci se již vraceli na povrch, když jednomu z mužů přeběhl po ruce pavouk. Vypadal divně. Byl téměř průhledný a neměl vyvinuté oči. Po bližším zkoumání jeskyňáři zjistili, že není jediný svého druhu. Navíc se prostory hemžily dalšími zvláštními tvory. 

Jeskyně Movile Rumunsko

Vypadali jako z béčkového sci-fi filmu. Byli depigmentovaní a pyšnili se výrazně dlouhými makadly a tykadly, díky kterým se v černočerné tmě lehce pohybovali, lovili a rozmnožovali. Jejich další pozorování potvrdilo, že z 48 druhů bezobratlých jich bylo 33 endemických. Tedy, že se nevyskytují na žádném jiném prozkoumaném místě na planetě. 

Vzhledem k jedinečnosti objevu byla přímo v podzemí vybudována biologická laboratoř. Vědci našli stonožky, mnohonožky, stejnonožky, štírky, pavouky, brouky, chvostoskoky, roztoče i vodní pijavice. Otázkou ale zůstávalo, co vývoj nových druhů ovlivnilo.

Co se stane s vaším mozkem, když strávíte rok na Antarktidě. Odpověď vás vyděsí
Magazín

Co se stane s vaším mozkem, když strávíte rok na Antarktidě. Odpověď vás vyděsí

Chemické analýzy a geologický rozbor potvrdil, že na jejich evoluci měly podíl dva zásadní faktory. Jeskyně byla od venkovního prostředí izolována už od třetihor. Toto období začalo před 65 miliony lety a skončilo zhruba před dvěma miliony lety. Pravěcí tvorové, kteří do podzemí kdysi spadli, se tedy postupně přizpůsobovali úplné tmě.

Vzácný ekosystém jeskyně Movile

Na vývoji jeskyně se navíc podílely i hydrotermální procesy spojené s tvorbou sloučenin obsahující síru. I přesto, že podzemní prostory leží ve vrstvách vápenců, jejich stěny nezdobí krápníky z uhličitanu vápenatého, ale povlak sádrovce. Síra zároveň slouží i jako potrava bakterií.

Zdroj: Youtube

Jeskyně Movile není jedinečná pouze zvířecí říší. Je považována i za jednu z nejjedovatější na planetě.  Zatímco v zemské atmosféře je přibližně 21 % kyslíku, zde je ho kolem 10 %. V podzemí je také o 3,5 % více oxidu uhličitého než na povrchu. Návštěvník je ohrožen také zvýšenou koncentrací sirovodíku a metanu.

Zdroj:

www.casopis.ochranaprirody.cz, www.stoplusjednicka.cz, www.geoera.eu

Tagy jeskyně Mangalia Rumunsko