Tisíce let růstu

Pohoří Sierra de Naica leží na zlomové linii. Zlomy zhruba před 26 miliony lety stoupalo magma a vznikly hory. Do hory, kde se nachází jeskyně s krystaly, vystoupala voda z hlubin Země bohatá na síran vápenatý. Díky magmatu byla horká. Když se postupem let ochladila na 58 °C, vytvořily se ideální podmínky pro vznik krystalů. Síran vápenatý se začal rozpouštět na sádrovec a síran, částice se pomalu slučovaly do formy sádrovce známého jako selenit. Jeho bílé krystalky pod vodou začaly růst. Dle výzkumů z roku 2011 za daných podmínek by měly narůst do průměru jeden metr za 500 až 900 tisíc let. Na rozdíl od krystalů z Jeskyně mečů, které dosahují 2,5 metrů, ty z Jeskyně krystalů jsou vysoké 4 až 6 metrů. Největší se tyčí do výšky 12 metrů, má průměr 4 metry a odhadem váží 55 tun.

Jeskyně krásná

Jeskyně obřích krystalů v mexickém státě Chihuahua nedaleko města Naica má tvar podkovy a leží 300 metrů pod povrchem země. Je 30 metrů dlouhá a 10 metrů široká. Její objem je 5 000 až 6 000 metrů krychlových. Byla objevena v roce 2000, když z ní společnost Peñoles začala čerpat vodu za účelem rozšíření těžby. Vůbec prvními, kteří obří krystaly spatřili, byli dva horníci, bratři Pedro a Juan Sanchezovi, kteří do ní vstoupili, když z jeskyně začala mizet voda. Stříbro bylo v Sierra de Naica objeveno v roce 1794 a záhy nato i zlato a sulfidické rudy. Průmyslová těžba tam začala v polovině 19. století.

Zdroj: Youtube

Jeskyně nehostinná

Člověku v podmínkách této jeskyně hrozí i smrt. Je tu teplota 47,1 °C a vlhkost vzduchu téměř 100 procent. Při delším pobytu tak hrozí, že by tekutina v plicní dutině mohla zkondenzovat a mohlo by dojít k úmrtí. Průzkumníci zpočátku trávili v jeskyni jen deset minut. Později byly týmy vědců vybaveny chladícími obleky a maskami s chlazeným vzduchem. Na průzkum museli mít zvláštní povolení. V roce 2000 byly objeveny ještě dvě menší jeskyně. Dostaly jméno Jeskyně královnino oko a Jeskyně svíček. O devět let později v hloubce 150 metrů pak ještě další, nezatopená, s menšími útvary a nitkovými krystaly. Do hlavní komory jeskyně se v letech 2008 a 2009 vypravila P. Bostonová z Astrobiologického ústavu NASA, která v „bublině“ v krystalech objevila mikrobiální formy života staré 50 tisíc let.

Zdroj: Youtube

Jeskyně léta svou krásou lákaly badatele celého světa. Objev krystalů ze selenitu byl pro vědu obrovský a přínosný. Samotné krystaly bez vody však trpěly, jak ukazuje řada experimentů s nasbíranými vzorky. Společnost Peñoles přestala v roce 2017 vodu z Jeskyně obřích krystalů čerpat. Úžasné útvary z přírodní "sádry" si tak nerušeně můžou zase růst.

Zdroje: science.howstuffworks.com, cen.acs.org, en.wikipedia.org