Nález lidských ostatků hluboko v jeskyni přepisuje dějiny v mnohém. Za prvé paleolitičtí lidé většinou pohřbívali své mrtvé pod širým nebem, ve skalách nebo hned u vchodu do jeskyní, proto je nález hluboko v jeskyni velmi podivný. A za druhé zde bylo nalezeno velké množství jeskynních rytin, v jejichž blízkosti pravěcí lidé své mrtvé nikdy nepohřbívali.

Rytiny, dominující výrazně nad malbami, jsou staré 25 000 let, jsou velkých rozměrů a byly vytvořeny buď kamennými nástroji na stěnách nebo prsty na hliněné půdě červenými pigmenty. Znázorňují buď zvířecí anebo figurální motivy, přičemž zde najdeme zubry, koně, mamuty, nosorožce, kozorožce, ale i ptáky, záhadné postavy, a dokonce i čtyři ženské profily.

Co za záhadou stojí?

Medvědí hnízda plná kostí

Jeskyně Grotte de Cussac se nachází v jihozápadní Francii, v údolí řeky Dordogne v Le Buisson-de-Cadouin v Akvitánii. Byla objevena již v roce 2000 amatérským speleologem Marcem Dellucem a poté oficiálně oznámena francouzským ministerstvem kultury. Díky nálezům, které zde byly učiněny, je dnes jeskyně veřejnosti nepřístupná a je chráněná za účelem vědeckého studia.

Na jeden z mála dokumentů o této jeskyni, který je však ve francouzštině, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ukázalo se, že jeskyni navštěvovali příslušníci gravettské kultury evropského svrchního paleolitu. Tato kultura byla rozšířena po celém kontinentu a již před 33 tisíci lety po sobě zanechávala zajímavé kulturně historické nálezy. I v jeskyni Grotte de Cussac byly nalezeny kosti pravěkých lovců a sběračů, a to v místě bohatých jeskynních rytin a hliněných figurek „Venuší“. Všechny tyto nálezy poukazují na velmi propracované pohřební rituály.

Pohřební rituály byly jiné, než jsme si mysleli

Lidské ostatky nalezené v jeskyni jsou velkou raritou, jelikož obdobných nálezů v paleolitické Evropě nebylo učiněno mnoho. Hluboko v jeskyni, v jejích dutinách, bylo uloženo nejméně pět lidí, jež byli později identifikováni jako čtyři dospělí a jeden dospívající. Možná jich ale bylo i více.

Uhlíková analýza později kosti zařadila do doby před zhruba 25 000 lety. Použity byly i metody fotografií a 3D renderů, které jen potvrdily, že jeskyně byla skutečně zasvěcena mrtvým, což je pro paleolitickou dobu velmi neobvyklé.

Nakonec byla sepsána i vědecká studie, věnující se komplexní analýze dobových pohřebních zvyků. Nález totiž ukázal, že rozmístění nalezených kostí bylo striktně dané – a lze jej rozdělit do dvou skupin.

Kostra mladého dospělého muže byla uložena v mělké prohlubni, která kdysi bývala medvědím hnízdem, a stejně tak kosti nejméně dvou dalších jedinců byly rozesety po dvou dalších bývalých medvědích hnízdech.

Do druhé skupiny pak patří kosti nalezené ještě hlouběji v jeskyni, kde jsou opět nejméně tři jedinci, a to umístění v prohlubních podél stěny, a rozčlenění podle spodní a horní anatomie.

Vědecká metoda odkryla zvláštnosti

Aby vědci mohli ostatky analyzovat, museli použít pouze nepřímé techniky. Přímý kontakt s lidskými ostatky je totiž zakázán. I přesto se ale podařilo spojit kosti s červeným pigmentem okolních sedimentů, aby mohla být studie dokončena.

Jak se tedy ukázalo, ostatky paleolitických lidí byly smíchány záměrně a je jasné, že s nimi bylo po smrti manipulováno, a to v různých fázích rozkladu i po něm. Přitom technika, jíž bylo s ostatky nakládáno, je dosud neobjevená a nám neznámá. Jedincům nalezeným v jeskyni byly odstraněny lebky.

Druhou anomálií je i pohřbení jedinců v místě přímých jeskynních maleb. Skalní dutina je vyzdobena více než 800 rytinami a skalními malbami. Nálezy tak poskytují přímý důkaz, že pohřební rituály a umění byly ve víře těchto lidí nějakým způsobem propojeny.

„Grotte de Cussac je první objevenou jeskyní, kde jsou pohřební obřady a umění velmi pravděpodobně současné," dodal k jedinečnému nálezu Sacha Kacki z francouzského Národního centra pro vědecký výzkum.

O tom, jak přesně paleolitické pohřební obřady probíhaly, zatím nevíme mnoho, ale zdá se, že jsme se posunuli zase o kousek blíž. Víme už, že kosti byly po smrti promáchány záměrně, tudíž pohřební rituál i výzdoba jeskyně byly zřejmě pořádány coby „akce“ pro publikum, což jsme dosud nevěděli.

Zdroje:

www.archaeology.org, www.histecho.com, en.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Cussac