Objev archaických lidí žijících v severní Číně snad až do doby před 70 000 lety má mnohá specifika. Kosti, podrobně popsané v článku uveřejněném v časopise The Conversation, nabízejí pohled na fyzické charakteristiky a životní styl jeskynních lidí z jeskyně Rudého jelena. Lebeční a čelistní kosti a zuby ze dvou jeskynních lokalit nacházejících se v jihozápadní Číně pomohly specializovat nový druh. Díky svým výrazným anatomickým rysům tito záhadní jedinci zpochybňují zažité představy o naší evoluční minulosti.

Provincie Jün-nan v Číně má dnes největší biodiverzitu rostlin a živočichů v celé zemi a je jedním z 20 floristických endemických center. Najdeme zde složitou krajinu s vysokými horami, hlubokými údolími, průlomovými jezery a velkými řekami. 

Byli zcela odlišní…

Vědecký tým pod vedením profesora Ji Xuepinga z Yunnan Institute of Cultural Relics and Archaeology objevil velmi neobvyklé kosti lidí z jeskyně Rudých jelenů. Objev potvrzuje, že se jednalo o záhadnou skupinu předmoderních lidí.

Pozůstatky naznačují, že lidé z jeskyně Rudých jelenů měli jedinečnou směs primitivních a moderních rysů. Jejich lebky se vyznačovaly směsicí archaických a současných znaků, včetně výrazného obočního hřebene a plochého obličeje. Tyto výrazné znaky je odlišovaly jak od moderních lidí, tak od našich dávných příbuzných homininů, jako jsou neandrtálci a denisované.

Existence tohoto druhu lidí až do relativně nedávné doby, přibližně před 11 000 až 14 000 lety, přidává fascinující kapitolu do evolučního příběhu člověka. Zpochybňuje tradiční přesvědčení, že náš evoluční rodokmen tvořili v tomto období pouze Homo sapiens, neandertálci a další známé druhy dávných homininů. 

Jak moc vyspělí byli?

Objev z roku 2008 donutil vědce přehodnotit složitost a rozmanitost lidského rodu. Lidé z jeskyně Rudého jelena představují přesvědčivý důkaz koexistence různých lidských druhů, které se potenciálně dokonce vzájemně ovlivňovaly a křížily s našimi přímými předky.

Důsledky tohoto objevu přesahují pouhé fyzické charakteristiky lidí z této konkrétní jeskyně. Vyvolává zajímavé otázky týkající se jejich kulturních praktik, sociálních struktur a technologického pokroku. Omezené dostupné důkazy naznačují, že mohli být zručnými výrobci nástrojů, lovci a sběrači, kteří se jedinečným způsobem přizpůsobovali svému prostředí.

Objev lidí z jeskyně Rudého jelena zpochybňuje naše předpoklady o minulosti a poukazuje na složitost a rozmanitost evoluční historie člověka. Jak je možné, že tak starobyle vypadající druh mohl přežít až do tak nedávné doby v jihozápadní Číně?

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

I když prostředí a klima jihozápadní Číny je díky tektonickému vyzdvižení Čchinghajsko-tibetské plošiny jedinečné, tento výzkum posouvá hranice vědeckého poznání a podněcuje další zkoumání původu, migrací a vzájemných vazeb dávných lidských populací. S tím, jak vědci pokračují v pátrání po tajemstvích ukrytých v kostech a artefaktech, které po sobě tito záhadní jedinci zanechali, se přibližujeme k odhalení složitosti naší společné minulosti.

Navzdory pokroku, kterého vědci o těchto dávných lidech v jihozápadní Číně dosáhli, nám o lidech z jeskyně Rudých jelenů stále zůstává mnoho hádanek.

Zdroje: theconversation.com, en.wikipedia.org/wiki/Red_Deer_Cave_people