Long Valley

Long Valley na východě Kalifornie je jedna z největších kalder – propadlin kráteru – na světě. Vznikla před 760 000 lety po velké erupci sopky Mammoth Mountain (Mamutí hory). Její magmatická komora se vyprázdnila a pod ní došlo k propadu půdy. Vychladlý žhavý popel ztuhnul v tuf, který je v této oblasti běžný. Další erupce vychrlila pyroklastické proudy, které spálily a pohřbily tisíce kilometrů vegetace a popel pokryl velké území na západě Spojených států.

Kaldera je dlouhá 32 kilometrů, široká 18 kilometrů a hloubka dosahuje až 910 metrů. Průzračné jezero leží u úpatí Mammoth Mountain a jméno Horseshoe dostalo podle svého tvaru – koňské podkovy. Nebezpečí výbuchu sopky je poměrně mizivé, hrozí tu však jiné smrtelné nebezpečí.

Smrtící podkova

Po roji malých zemětřesení pod Mammoth Mountain v letech 1989 a 1990 začaly v této oblasti umírat stromy. Při průzkumu vědci z US Geological Survey zjistili, že usychají kvůli vysoké koncentraci CO₂ v půdě. Jak zjistili, otřesy v půdě se z magmatu uvolnil oxid uhličitý, který se tam dle předpokladů vědců nejspíš hromadil tisíce let. Následkem uhynuly a stále umírají stromy na ploše 40ti hektarů. Dusivý plyn je i v jezeře Horseshoe a jeho koncentrace nepředvídatelně kolísá. Stálé unikání plynu a mírné otřesy půdy jsou známkou trvajícího geologického neklidu v této oblasti. Oxid uhličitý neničí jen stromy, zabíjí i živočichy. A je samozřejmě hrozbou i pro člověka.

Následující video ukazuje následky unikání plynu:

Zdroj: Youtube

Nebezpečí

Vědci koncentrace oxidu uhličitého neustále sledují a kolem jezera jsou umístěné výstražné cedule, které návštěvníky na toto nebezpečí upozorňují. Když plyn z půdy uniká, obvykle se ve vzduchu rozptýlí. Ale protože je těžší než vzduch, jsou zvláště riziková níže položená místa, jako prohlubně, břehy nebo hladina jezera. Může se hromadit v hůře větraných prostorech jako jsou chatky, stany, kde pro lidi představuje nebezpečí. Jak vědci uvádějí, při koncentraci ve vzduchu více než sedm procent může nastat bezvědomí i smrt.

Svou oběť si jezero vzalo v roce 1998. V roce 2006 se udusili tři strážci, když opravovali oplocení kolem jedné pukliny a spadli do sněhové jámy.

Oblast můžou turisté navštívit, ale musí mít na paměti nebezpečí, které tam hrozí a v případě zvýšení koncentrace smrtícího plynu se oblasti vyhnout.

Zdroje: strangesounds.org, www.sciencedaily.com