Magnetická anomálie

Na stejném místě, kde se objevil tento nevysvětlitelný jev, bylo v 90. letech objevené také antarktické jezero Vostok. Vědci nyní zkoumají, zda spolu tyto dva nálezy souvisí. 

Jezero Vostok je největším podhledovým jezerem, které se kdy podařilo objevit, a to za celých uplynulých 100 let. 

K jeho nalezení vedla takřka bizarní událost. Rusové pojali podezření, že si omylem vybudovali výzkumnou stanici. Během náročného pátrání však objevili právě jezero Vostok. Trvalo to dlouhých dvacet let. 

Podhledové jezero leží ukryté hluboko pod nánosem antarktického ledu a je velké zhruba 14000 km2. 

Jezero Vostok je výjimečné tím, že teplota vody v něm dosahuje rozmezí od 10°C do 18°C. To by nebylo nic tak zvláštního, pokud by se venkovní teplota lokace nepohybovala hluboko pod bodem mrazu. 

Nejnižší naměřená teplota zde byla minus 89 °C. 

Právě to vědce vedlo k domněnce, že zde musí existovat určitý zdroj tepla, který je schopný vodu v jezeře udržovat neustále "teplou" a díky tomu také v tekutém stavu. Domnívají se, že za tím stojí magnetická anomálie, která umožňuje, že voda v jezeře nikdy nezamrzá. 

Zdroj tepla

Aby se našla pravá příčina nezamrzající vody v jezeře, bylo třeba dalšího zkoumání. Vědci nejprve vyvrtali do ledu nad jezerem díru.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Dalším krokem pak bylo zjistit celkový rozsah a složení jezera, včetně přítomnosti mikrobů, živin a plynů. 

Posledním krokem výzkumu bylo změřit magnetickou a gravitační aktivitu, ke které hluboko pod nánosy ledu dochází a způsobuje, že voda v jezeře je stále teplá. 

Ukázalo se, že vrstva zemské kůry je pod dnem jezera tenčí, než je obvyklé. Právě to pravděpodobně způsobuje magnetickou anomálii spojenou s nikdy nezamrzajícím jezerem Vostok. 

Zdali tomu tak ale skutečně je, vyžaduje další rozsáhlé výzkumy. Jen pak bude možné nabízenou teorii potvrdit se 100% jistotou. 

Snaha NASA důkladně prozkoumat nalezenou magnetickou anomálii jezera Vostok však troskotá na protestech ekologických aktivistů. V současné době tak několik měsíců započaté výzkumy nemohou pokračovat.

Vědci tak pouze zapisují získané údaje a doufají, že se je podaří přimět vládu, aby v ledu na Antarktidě svolila k potřebným vrtům.

Zdroje: www.news24.com, www.express.co.uk, en.wikipedia.org