www.express.co.uk, www.livescience.com

V posledních letech vědci provádějí vrty do ledu nad jezerem Vostok, aby prozkoumali jezero a organismy, které v něm mohou žít. Našli zde totiž druhy, které byly lidstvu do té doby neznámé. „Jezero je pokryto ledem nejméně 15 milionů let," uvedl biolog Brent Christner. Podle některých odhadů bylo jezero pokryto ledem dokonce až 25 milionů let.

Objev neznámých organismů v jezeře je velkým vědeckým průlomem, protože izolované a extrémní podmínky jezera poskytují jedinečnou příležitost studovat život v prostředí, které bylo po miliony let izolováno od zbytku světa.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Převratný vědecký objev, o kterém neměli Rusové ani ponětí

Laik by si mohl myslet, že pod tlustým ledem a v extrémních teplotách nic nepřežije. Ale není tomu tak. Možná právě díky tomuto prostředí zde byly objeveny nové exotické formy života, skrývající se 4000 m pod ledem, které objevili vědci poblíž ruské vědecké stanice. Ta zde vznikla v 70. letech, aniž by Rusové věděli, že ji vybudovali na špičce velkého podledovcového jezera. „V následujících letech orbitální radarové mapování v kombinaci s povrchovými seismologickými měřeními potvrdilo, že jezero Vostok pod dvěma kilometry pevného ledu je největším jezerem objeveným za posledních 100 let. Je zhruba stejně velké jako jezero Ontario, ale místy je mnohem hlubší. Je stále tekuté a nezamrzlé, bylo izolováno pod ledovým příkrovem někdy před 13 000 až 14 miliony let,“ doplnil novinář David Taylor.

Nejprve bylo objeveno samotné jezero, které odkryly radary. Poté vědci vyhloubili vrty a objevili dosud nedotčený ekosystém.

Ideální podmínky

Dnes víme, že teplota vody v jezeře kolísá mezi 10 až 18 stupni, což jasně ukazuje na podzemní zdroj tepla. Podle Taylora je celé jezero pokryto šikmou vzduchovou kupolí vysokou několik tisíc metrů, která vznikla z horké vody tajícího nadložního ledu těsně nad hladinou jezera. Vytváří tak ideální prostředí pro mikroby, živiny a různé plyny, jako je metan.

Jezero je od svého objevu před pár lety neustále testováno odborníky z NASA. Má totiž podobné podmínky jako jsou na Jupiteru, tudíž je ideální testovací plochou pro provrtání ledu a prohledání oceánů Jupiterova měsíce Europa. Jedná se o jedno z nejextrémnějších prostředí na Zemi.

Co zde žije?

V tuto chvíli je objev neznámých organismů v jezeře Vostok teprve v počáteční fázi, i proto se objevují protichůdné názory na jeho stáří, respektive na stáří vody v jezeře. K potvrzení přítomnosti jakýchkoli organismů a pochopení jejich biologie a vývoje je zapotřebí dalšího výzkumu. V tuto chvíli se vědci domnívají, že v jezeře žijí tzv. trubicoví červi. Kromě hub a dvou druhů archeí, tedy jednobuněčných organismů, identifikovali vědci tisíce druhů bakterií, včetně těch, které se běžně vyskytují v trávicím systému ryb, korýšů a bezobratlých červů. Podle Christnera může být jezero Vostok útočištěm unikátního ekosystému založeného na chemických látkách v horninách namísto slunečního světla, který žije v izolaci stovky tisíc let. „Typy organismů, které jsme našli, naznačují, že získávaly energii z minerálů přítomných v jezeře a ze zdrojů z podložních hornin," uvedl vědec.

Objev má význam pro naše chápání hranic života na Zemi a potenciálu života na jiných planetách a vyvolal značný zájem a vzrušení ve vědecké komunitě.