Vědci našli hmatatelný důkaz o existenci Ježíše. Záhadný předmět ho ukázal zcela v jiném světle

Lenka Bělská | 8. 1. 2023

Ve vodách u staroegyptského města Alexandrie objevili potápěči vzácný artefakt. Keramickou mísu s jedním ouškem připomínající hrnek na polévku. Pyšní se jasně čitelným řeckým nápisem Dia Chrstou o Goistais, což v překladu zní „Kristus mágem“. Byl syn Boží kouzelníkem?

Hliněná památka je datována do období mezi konec 2. století před naším letopočtem a začátek 1. století našeho letopočtu. „Pokud slovo Chrstou odkazuje na biblického Spasitele, je rytina první známou zmínkou o Mesiáši na světě,” říká renomovaný francouzský archeolog Franck Goddie.

Použití podobných misek během obřadů je doloženo již ve třetím tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii a v Ježíšově době v Egyptě a Palestině. Představovaly přítomnost konkrétních bohů nebo duchovních bytostí, na které se kněz obracel s dotazy a prosbami. 

Majitel nádoby byl tedy raný křesťan, jehož život stále doprovázely pohanské rituály a Ježíše uctíval jako představitele bílé magie. „Je velmi pravděpodobné, že se do Alexandrie donesly zvěsti o Kristových zázracích, při jejichž vykonávání používal rituální gesta a jazyk, běžné v době, kdy žil,” vysvětluje vědec.

Posedlost zázraky

O mimořádných událostech se zmiňují evangelia Matouše, Marka, Lukáše i Jana. V nich Mesiáš uzdravuje psychicky i fyzicky nemocné, křísí mrtvé, množí chleba, mění vodu na víno nebo tiší přírodní živly. Tyto zázraky jsou ve smyslu starozákonních předpovědí chápány jako znamení potvrzující příchod Božího království. V křesťanské tradici se také používají jako doklad apoštolského svědectví.

Úžasný vánoční objev: V Izraeli našli hrobku ženy, která pomáhala Marii u porodu Ježíše
Magazín

Úžasný vánoční objev: V Izraeli našli hrobku ženy, která pomáhala Marii u porodu Ježíše

„Spasitelova schopnost porazit smrt, léčit a pomáhat, ho v očích věřících i nevěřících povýšila nad římské bohy,” říká historička umění z Yale Divinity School Felicity Harley-McGowan. „Například Asclepius, bůh léčení, uzdravoval lidi prostřednictvím snů. Kristus ale rukama. Zatímco byl za vzkříšení zabit, syn Boží byl chválen.”

Ježíš jako kouzelník

Ježíšovy zázraky inspirovaly řadu umělců. Římské fresky, rytiny, i sochy ale spojuje jeden překvapivý prvek. Zdá se, že na nich Kristus mává hůlkou. Znamená to, že ho raní křesťané považovali za kouzelníka, jak zároveň naznačuje nápis na misce?

Podle předsedy náboženského programu na Center College v Danville v Kentucky Lee Jeffersona nikoli. „Magie existovala, ale souvisela s pověrčivostí. V době nejistoty, kdy lidé nemohli ovlivnit jaká bude úroda, nebo zda žena přežije porod, poskytovala alespoň nějaký pocit kontroly. Náboženství učenci se na ni proto dívali svrchu,” tvrdí.

Beduín našel 2000 let starý rukopis o Ježíšovi: Pokud je pravdivý, zcela mění pohled na dějiny
Magazín

Beduín našel 2000 let starý rukopis o Ježíšovi: Pokud je pravdivý, zcela mění pohled na dějiny

Vědec říká, že hůlka v Ježíšových rukách není čarodějnickou pomůckou, kterou proslavil Harry Potter, ale „personál“. Předmět, jenž je symbolem síly a autority. Nápis na misce je zase jen označením dané věci, spojující syna Božího s nadlidskými schopnostmi.

Zdroj:

www.willsworld.org, www.livescience.com, www.messagetoeagle.com, www.cs.wikipedia.org

Tagy Alexandrie Egypt Harry Potter Kentucky Mezopotámie miska Palestina