Historik svou teorii postavil na 24 mm široké minci pocházející z 1. století našeho letopočtu, zobrazující vousatého muže s trnovou korunou. Doposud se věřilo, že se jedná o krále Manua, který vládl mezopotámskému království Edessa na území dnešního jihovýchodního Turecka. 

„Mé třicetileté bádání však ukázalo, že král Manua a Kristus byla jedna a tatáž osoba. Penízek je tak jedinou dochovanou podobiznou Mesiáše. Je to jeden z nejdůležitějších objevů v moderní historii.”

Ježíš a král

Ralph Ellis se během svého výzkumu snažil propojit životy obou osob. Došel prý k závěru, že jsou si nápadně podobné. „Izas Manu z Edessy a Adiabene konvertoval k židovství, zaměřil se na osvobození Judeje a jejího lidu z područí Římské říše. Zároveň pomáhal během Velké židovsko-římské války v letech 66 n. l. až 73 n. l.,” tvrdí.

I přesto, že je smrt Izase Manua zahalená tajemstvím, badatel je přesvědčený, že byl mezi třemi židovskými vůdci, již byli podle historika z 1. století Josepha Flavia, ukřižováni Římany. „Paralely s Ježíšovou smrtí jsou zde jasně zřetelné,” upozorňuje Ellis.

Mezi další indicie má patřit trnová koruna. Právě tu má muž na minci. Měla být tradičním diadémem edéských panovníků. „Mesiáš byl jediným odsouzeným, o němž se říká, že mu byla na hlavu vložená podobná ozdoba. Zároveň mu byl také navlečený purpurový plášť, který byl symbolem králů.”

Podivná teorie?

Mnoho historiků považuje Ellisovu teorii za přitaženou za vlasy. „Jedná se pouze o domněnky, jež nelze nijak dokázat,” upozorňuje profesorka starověkého náboženství na univerzitě v Exeteru Francesca Stavrakopoulou. „Nemáme žádné prameny, ať křesťanské nebo nekřesťanské, které by tyto myšlenky potvrdily.”

Zdroj: Youtube

„Vím, že můj názor je kontroverzní,” reagoval badatel, jenž své závěry sepsal do trilogie knih. Během několika let se staly bestsellery.

Zdroje: www.ibtimes.co.uk, www.academia.edu, www.express.co.uk