Jaký byl vztah Krista a Máří Magdalény? Vědci našli svitky se svědectvím

Redakce | 1. 11. 2019
Slavný křesťanský symbol? Ale kdepak... S ukřižováním přišli Římané.
Takhle si Ježíše představuje většina lidí.
Richard Neave

Jen několik čitelných slov z útržku pergamenu, datovaného do 4. století, stačilo k oživení a rozvíření diskuzí, zda byl Ježíš Kristus ženatý; záhadný pergamen totiž nese slova "moje žena". Kniha Šifra mistra Leonarda z pera Dana Browna tak rázem nabývá na věrohodnosti.

Měří 4 x 8 centimetrů a je v tak špatném stavu, že pouhý dotek rukou by ho ihned zničil. Jde však o možné dosvědčení, že Ježíš Kristus byl ženatý. Spoustu slov je nečitelných, nejdůležitější částí a jeden z opravdu mála textu k přečtení je věta: ,,A moje žena..." O řádek níže věta po pár nečitelných slovech pokračuje „…a ona bude moci být mým učedníkem“.

Celý text je napsaný v koptštině, řeckou abecedou. Podle Dr. Kingová, která pergamen získala od tajného zdroje, jehož totožnost z logických důvodů nikomu nesdělila, jde o jasný doklad, že byl Ježíš něčím manželem. Letitá teorie, že jako manželku pojal Máří Magdalénu, se nakonec může ukázat jako pravdivá.

Fritz Honka: Tragikomický vrah bezzubých prostitutek dožil v pečovatelském domě
Magazín

Fritz Honka: Tragikomický vrah bezzubých prostitutek dožil v pečovatelském domě

Kdy pergamen vznikl?


Pergamen se podle Kingové datuje ke 4. století našeho letopočtu, není to však úplně jisté; nikdy totiž nepodlehl vědeckému testování. Pergamen je velmi poškozený a nedá se z něj odebrat dostatečné množství inkoustu, aniž by nepodlehl zkáze. Kingová ho ale chce otestovat pomocí spektroskopie, která by dokázala prozradit přesnější dobu vzniku.

Žena a děti


Debaty nad manželstvím Ježíše Krista pochází už z raného křesťanství, ale moc dlouho netrvaly. Do dnešní doby je rozšířil a zpopularizoval Dan Brown a jeho Šifra mistra Leonarda. Podle této knihy se Ježíš po ukřižování oženil s Máří Magdalenou a měli děti. Kristovo pokolení pak pod ochranou templářů přežilo až do dnešní doby.

V Bibli o tom, zda Ježíš žil se ženou, nepadlo ani slovo. Absenci jasné odpovědi se věnují badatelé, kteří spekulují, zda chybějící zmínku o manželství lze vyložit jako kladnou a Ježíš opravdu manželku měl, či nikoli. Jedno je jisté - nikdo Ježíšovi nezakazoval, aby se oženil.

Proč Máří Magdaléna?


Neexistuje jméno, které by s potenciální manželkou Ježíše Krista bylo spojované víc. Máří Magdaléna je v Bibli důležitou postavou zejména proto, že byla první, kdo dosvědčil Ježíšovo zmrtvýchvstání. Jak jsme řekli - zmínka o společném soužití v Bibli nepadla, ve Filipově evangeliu, které je mladší než ostatní a není bráno jako kanonické, se o Magdaléně píše víc a jsou v něm zmiňovány i polibky mezi postavami. Ty se však dají vyložit různě.

Co na to experti?


Experti se k útržku pergamenu vyjadřují většinou negativně. Zejména znalci koptštiny shledávají pergamen jako padělek. Našel se však jeden koptolog, podle kterého je pergamen s nejvyšší pravděpodobností pravý. Dokud se však nedostane do rukou opravdových vědců, řadí se pergamen mezi další zpochybnitelné důkazy o Ježíšově životě.