Měří 4 x 8 centimetrů a je v tak špatném stavu, že pouhý dotek rukou by ho ihned zničil. Jde však o možné dosvědčení, že Ježíš Kristus byl ženatý. Spoustu slov je nečitelných, nejdůležitější částí a jeden z opravdu mála textu k přečtení je věta: ,,A moje žena..." O řádek níže věta po pár nečitelných slovech pokračuje „…a ona bude moci být mým učedníkem“.

Celý text je napsaný v koptštině, řeckou abecedou. Podle Dr. Kingová, která pergamen získala od tajného zdroje, jehož totožnost z logických důvodů nikomu nesdělila, jde o jasný doklad, že byl Ježíš něčím manželem. Letitá teorie, že jako manželku pojal Máří Magdalénu, se nakonec může ukázat jako pravdivá.

Kdy pergamen vznikl?


Pergamen se podle Kingové datuje ke 4. století našeho letopočtu, není to však úplně jisté; nikdy totiž nepodlehl vědeckému testování. Pergamen je velmi poškozený a nedá se z něj odebrat dostatečné množství inkoustu, aniž by nepodlehl zkáze. Kingová ho ale chce otestovat pomocí spektroskopie, která by dokázala prozradit přesnější dobu vzniku.

Žena a děti


Debaty nad manželstvím Ježíše Krista pochází už z raného křesťanství, ale moc dlouho netrvaly. Do dnešní doby je rozšířil a zpopularizoval Dan Brown a jeho Šifra mistra Leonarda. Podle této knihy se Ježíš po ukřižování oženil s Máří Magdalenou a měli děti. Kristovo pokolení pak pod ochranou templářů přežilo až do dnešní doby.

V Bibli o tom, zda Ježíš žil se ženou, nepadlo ani slovo. Absenci jasné odpovědi se věnují badatelé, kteří spekulují, zda chybějící zmínku o manželství lze vyložit jako kladnou a Ježíš opravdu manželku měl, či nikoli. Jedno je jisté - nikdo Ježíšovi nezakazoval, aby se oženil.

Proč Máří Magdaléna?


Neexistuje jméno, které by s potenciální manželkou Ježíše Krista bylo spojované víc. Máří Magdaléna je v Bibli důležitou postavou zejména proto, že byla první, kdo dosvědčil Ježíšovo zmrtvýchvstání. Jak jsme řekli - zmínka o společném soužití v Bibli nepadla, ve Filipově evangeliu, které je mladší než ostatní a není bráno jako kanonické, se o Magdaléně píše víc a jsou v něm zmiňovány i polibky mezi postavami. Ty se však dají vyložit různě.

Co na to experti?


Experti se k útržku pergamenu vyjadřují většinou negativně. Zejména znalci koptštiny shledávají pergamen jako padělek. Našel se však jeden koptolog, podle kterého je pergamen s nejvyšší pravděpodobností pravý. Dokud se však nedostane do rukou opravdových vědců, řadí se pergamen mezi další zpochybnitelné důkazy o Ježíšově životě.